Стоимость лабораторных исследований

Не можете найти нужную услугу?

COVID-19
Код Наименование услуги Цена, грн
3345 Коронавірус SARS-CoV-2, РНК (ПЛР, типування). Визначення штамів (варіантів) вірусу SARS-CoV-2 1615 грн Заказать
1654 Кількісне визначення рівня антитіл до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2, IgG 250 грн Заказать
4320 Виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки 450 грн Заказать
1638 Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM). Технологія Abbott 250 грн Заказать
3320 Виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки і / або ротоглотки 800 грн Заказать
Гематологічні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
Клінічний аналіз крові
1555ДНП Клінічіний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ (з обов'язковою "ручною" мікроскопією мазка крові*) 260 грн Заказать
1515C-ДНП Клінічний аналіз крові 195 грн Заказать
5ДНП Загальний аналіз крові ( без лейкоцитарної формули та ШОЕ) 130 грн Заказать
139ДНП ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 90 грн Заказать
119 Лейкоцитарна формула (WBC) 90 грн Заказать
150 Ретикулоцити 165 грн Заказать
TRO Тромбоцити, мікроскопія (підрахунок в пофарбованому мазкові за методом Фоніо) 100 грн Заказать
Iмуногематологічні дослідження
999 Прямий антиглобуліновий тест, поліспецифічний 570 грн Заказать
Алоімунні антитіла
140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) 465 грн Заказать
Коагулологічні дослідження (коагулограма)
1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 95 грн Заказать
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 130 грн Заказать
194 Тромбіновий час 100 грн Заказать
3 Фібриноген 120 грн Заказать
164 D-димер 185 грн Заказать
4 Антитромбін ІІІ 285 грн Заказать
190 Вовчаковий антикоагулянт 360 грн Заказать
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 395 грн Заказать
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 105 грн Заказать
Біохімічні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну
16 Глюкоза в крові 125 грн Заказать
109 Глюкоза в сечі 105 грн Заказать
18 Глікований (глікозильований) гемоглобін 210 грн Заказать
ГТГ Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 235 грн Заказать
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 540 грн Заказать
ГТБ-С Глюкозотолератний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ 355 грн Заказать
Білки та амінокислоти
10 Альбумін (у крові) 95 грн Заказать
153 Гомоцистеїн 400 грн Заказать
28 Загальний білок (у крові) 95 грн Заказать
95 Альбумін (у сечі) 190 грн Заказать
97 Загальний білок (в сечі) 95 грн Заказать
Низькомолекулярні азотисті речовини
111 Сечовина (в сечі) 95 грн Заказать
112 Сечова кислота в сечі 95 грн Заказать
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 130 грн Заказать
110 Креатинін (в сечі) 95 грн Заказать
27 Сечова кислота в крові 95 грн Заказать
26 Сечовина (в крові) 95 грн Заказать
22 Креатинін (у крові) 95 грн Заказать
Пігменти
13 Білірубін загальний 95 грн Заказать
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 95 грн Заказать
Ліпіди
30 Тригліцериди 95 грн Заказать
31 Холестерол загальний (холестерин) 95 грн Заказать
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 95 грн Заказать
33 Холестерин ЛПНЩ 95 грн Заказать
219 Аполіпопротеїн А1 125 грн Заказать
220 Аполіпопротеїн В 125 грн Заказать
Ферменти
34 Холінестераза 100 грн Заказать
108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 95 грн Заказать
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 95 грн Заказать
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 95 грн Заказать
23 Ліпаза 115 грн Заказать
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 120 грн Заказать
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 95 грн Заказать
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100 грн Заказать
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 95 грн Заказать
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 95 грн Заказать
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 95 грн Заказать
Вітаміни
928 Вітамін D (25-OH) 420 грн Заказать
118 Фолієва кислота 230 грн Заказать
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 240 грн Заказать
Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)
113 Кальцій (у сечі) 95 грн Заказать
37 Кальцій загальний (Ca) 95 грн Заказать
165 Кальцій іонізований (Ca++) 165 грн Заказать
115 Фосфор (у сечі) 90 грн Заказать
48 Залізо (Fe) 100 грн Заказать
41 Фосфор неорганічний (P) 90 грн Заказать
40 Магній (Мg) 95 грн Заказать
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 205 грн Заказать
Специфічні білки
1700 Прокальцитонин (Procalcitonin) 770 грн Заказать
Білки «гострої» фази та маркери запалення
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 120 грн Заказать
43 С-реактивний білок (СРБ) 110 грн Заказать
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 120 грн Заказать
Білки, що беруть участь у обміні заліза
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 180 грн Заказать
50 Трансферин (Сидерофілин) 180 грн Заказать
51 Феритин 240 грн Заказать
12TRSF Насичення трансферину 415 грн Заказать
840 Церулоплазмін 255 грн Заказать
Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань
157 Тропонiн-I 240 грн Заказать
1631 Натрійуретичного гормону (В-типу) N-кінцевий пропептид 970 грн Заказать
Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 675 грн Заказать
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 375 грн Заказать
Онкомаркери
92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 220 грн Заказать
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 215 грн Заказать
104ДНП ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 215 грн Заказать
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 240 грн Заказать
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 240 грн Заказать
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 220 грн Заказать
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 230 грн Заказать
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 360 грн Заказать
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 270 грн Заказать
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 435 грн Заказать
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 610 грн Заказать
209 Нейро-специфічна енолаза 460 грн Заказать
167 Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) 560 грн Заказать
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 385 грн Заказать
Лікарський моніторинг
90 Вальпроєва кислота 250 грн Заказать
91 Карбамазепін 250 грн Заказать
Белки, участвующие в обмене железа
841 Гаптоглобін 200 грн Заказать
Маркери функції нирок
40CKDEPI Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) -для людей 18-70 років 130 грн Заказать
Гормональні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
222 Еритропоетин 365 грн Заказать
Лабораторна оцінка андрогенної функції
168 Дигідротестостерон (ДГТ) 340 грн Заказать
Лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи
100 АКТГ (Адренокортикотропний гормон, кортикотропін) 300 грн Заказать
65 Кортизол (Гідрокортизон) 280 грн Заказать
174 Соматомедин- С (Інсуліноподібний фактор росту I, ІФР-1) 300 грн Заказать
178 Кортизол (вільний кортизол) в добовій сечі 295 грн Заказать
Лабораторна оцінка гормональної регуляції обміну кальцію і фосфору
102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 215 грн Заказать
171 Кальцитонін 355 грн Заказать
Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин
59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 205 грн Заказать
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 210 грн Заказать
61 Пролактин 210 грн Заказать
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 395 грн Заказать
Естрогени та прогестини
62 Естрадіол (E2) 195 грн Заказать
63 Прогестерон 205 грн Заказать
Оцінка андрогенної функції
64 Тестостерон 205 грн Заказать
101 Дегідроепіандростерон-сульфат 220 грн Заказать
149 Глобулін, що зв'язує статеві гормони 205 грн Заказать
154 17-ОН прогестерон 205 грн Заказать
169 Вільний тестостерон 250 грн Заказать
195 Андростендіон 330 грн Заказать
1344 Індекс вільного тестостерону - ІВТ (тестостерон загальний, ГЗСО) 400 грн Заказать
Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)
PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 465 грн Заказать
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 610 грн Заказать
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 570 грн Заказать
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 560 грн Заказать
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 415 грн Заказать
Лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету
148 С-Пептид 210 грн Заказать
172 Інсулін 210 грн Заказать
МП11 Підшлункова залоза (скринінг) 310 грн Заказать
11HOMA Індекс НОМА: глюкоза, інсулін, індекса НОМА-IR 300 грн Заказать
Лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза
99 Соматотропний гормон (соматотропін) 215 грн Заказать
Лабораторна оцінка функції гіпофіза
38ПР Гормони гіпофіза 810 грн Заказать
Лабораторна оцінка функції щитовидної залози
53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 170 грн Заказать
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 80 грн Заказать
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 170 грн Заказать
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 170 грн Заказать
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 215 грн Заказать
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 215 грн Заказать
197 ТГ (Тиреоглобулін) 215 грн Заказать
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 400 грн Заказать
52 Трийодтиронін загальний (ТЗ загальний) 80 грн Заказать
Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода
66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 215 грн Заказать
134 Вільний естріол (Е3) 190 грн Заказать
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 240 грн Заказать
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 220 грн Заказать
207 Плацентарний лактоген 625 грн Заказать
PRS2 Пренатальний скринінг трисомії 2-го триместру вагітності, PRISCA-2 610 грн Заказать
PRS1 Пренатальний скринінг трисомії 1-го триместру вагітності, PRISCA-1 465 грн Заказать
1389 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM (IgM к Epstein-Barr virus) 570 грн Заказать
Нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз
1144 АнтиМюлерів гормон (АМГ) 515 грн Заказать
Остеопороз
37ПР Контроль ранніх строків вагітності 380 грн Заказать
71ПР Діагностика остеопорозу 1305 грн Заказать
Iмунологічні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
Компоненты комплемента
1315C3 С3 Компоненти системи комплемента 260 грн Заказать
1316C4 С4 Компоненти системи комплемента 260 грн Заказать
Лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету
193 Компоненти системи комплемента 520 грн Заказать
Імуноглобуліни
45 Імуноглобуліни класу А (IgA) 160 грн Заказать
46 Імуноглобуліни класу M (IgM) 160 грн Заказать
47 Імуноглобуліни класу G (IgG) 160 грн Заказать
1235ЦИК-D Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 240 грн Заказать
Маркери аутоімунних захворювань
125 Антиядерні антитіла (АЯА, антинуклеарні антитіла) 390 грн Заказать
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 340 грн Заказать
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM / IgG 600 грн Заказать
804 Антитіла до мітохондрій 610 грн Заказать
967 Антитіла до кардіоліпіду (скринінг IgM, IgG) 540 грн Заказать
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 610 грн Заказать
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 650 грн Заказать
1332 Антитіла до модифікованого цитрулінованого виментину, IgG 705 грн Заказать
Аутоімунні ураження печінки
1394 ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий») 515 грн Заказать
Аутоімунні ураження шлунково-кишкового тракту. Целіакія
1811 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG») 710 грн Заказать
1812 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA») 710 грн Заказать
270 Антитіла класу IgG до гліадину 505 грн Заказать
Васкуліти і ураження нирок
1394 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНЦА» 515 грн Заказать
Системні захворювання сполучної тканини
1395 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНA» 1405 грн Заказать
Алергологічні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
67 Імуноглобулін Е загальний (IgE загальний) 220 грн Заказать
948 Еозинофільний катіонний білок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) 580 грн Заказать
Інгаляційні алергени (IgE - алерген-специфічні)
604 Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1;CommonRagweed, Mugwort, English Plantain,LambsQuarters, Russian Thistle,IgE) 190 грн Заказать
606 Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) 160 грн Заказать
605 Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, E1, IgE) 160 грн Заказать
1070 Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse, IgE 190 грн Заказать
602 Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE 190 грн Заказать
692 Суміш алергенів (пір’я) декоративних птахів (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP72): хвилястий папуга (Е78), папуга (Е91), канарка (Е201) 360 грн Заказать
691 Суміш алергенів (пір’я) свійської птиці (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP71): гусяче пір’я (Е70), куряче пір’я (Е85), качине пір’я (Е86), індиче пір’я (Е89) 190 грн Заказать
689 Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт (Е1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (Е87), миша (Е88) 190 грн Заказать
603 Суміш алергенів (пилок) дерев (IgE, загальна відповідь по суміші TP9): вільха (Т2), ліщина (Т4), верба (Т12), береза (Т3), дуб (Т7) 190 грн Заказать
601 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP3): колосок запашний (G1), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), жито (G12), бухарник шерстистий (G13) 190 грн Заказать
600 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP1): грястиця збірна (G3), вівсяниця лучна (G4), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), тонконіг (G8) 190 грн Заказать
Харчові алергени (IgE - алерген-специфічні)
633 Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) 160 грн Заказать
608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) 160 грн Заказать
612 Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) 160 грн Заказать
618 Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) 160 грн Заказать
607 Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) 160 грн Заказать
637 Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel, FP 15 : F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик), IgE) 190 грн Заказать
639 Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина), IgE) 190 грн Заказать
696 Суміш харчових продуктів «овочі» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP51): помідор (F25), морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89) 190 грн Заказать
695 Суміш харчових продуктів «зернові культури» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP3): пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11) 190 грн Заказать
694 Суміш харчових продуктів «горіхи» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP1): арахіс (F13), фундук (F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36) 190 грн Заказать
693 Суміш харчових продуктів «морепродукти» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP2): тріска (F3), креветка (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41) 190 грн Заказать
Дослідження сечі
Код Наименование услуги Цена, грн
225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 270 грн Заказать
Біохімічний аналіз сечі
115110 Фосфор, разова порція сечі (з креатиніном і розрахунком нормалізованого за креатиніном показника) 160 грн Заказать
97110 Білок, разова порція сечі 160 грн Заказать
1318110 Магній (відношення магній/креатинін), разова порція сечі 160 грн Заказать
1318 Магній, добова порція сечі 95 грн Заказать
95110 Альбумін (мікроальбумін) в разовій порції сечі (відношення альбуми/креатинин) 265 грн Заказать
110113 Кальцій сечі, кількісний тест (відношення калюці/креатинин) 160 грн Заказать
Клінічний аналіз сечі
401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 140 грн Заказать
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 140 грн Заказать
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 95 грн Заказать
225 Бета 2 мікроглобулін в сечі 270 грн Заказать
1305 Кетонові тіла (ацетон в сечі) 95 грн Заказать
272 Аналіз сечі за Нечипоренко 115 грн Заказать
1304-3 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать
1304-2 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать
1305 Кетонові тіла (ацетон) 95 грн Заказать
Дослідження калу
Код Наименование услуги Цена, грн
Біохімічний аналіз калу
240ДНП Визначення прихованої крові в калі 325 грн Заказать
Клінічний аналіз калу
158 Копрограма 180 грн Заказать
Дослідження сперми
Код Наименование услуги Цена, грн
599 Спермограма 400 грн Заказать
Антиспермальні антитіла
223 Антиспермальні АТ до крові 250 грн Заказать
224 Антиспермальні АТ до сперми 250 грн Заказать
Мікроскопічні, цитологічні дослідження
Код Наименование услуги Цена, грн
517 Цитологічні дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу (забарвлення за Папаніколау, Рар-тест 370 грн Заказать
445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 145 грн Заказать
456/479 Дизбактеріоз кишківника (з антибіотикограмою) 510 грн Заказать
380 ФЕМОФЛОР СКРИН 875 грн Заказать
9995 Дослідження на наявність клітин патогенних грибів (нігтової пластини, лусочки шкіри, волосся) 170 грн Заказать
5507 Мікроскопічні доследження секрету предміхурової залози 145 грн Заказать
505 Дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу 170 грн Заказать
512 Дослідження зішкрібів (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 170 грн Заказать
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 170 грн Заказать
Дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг
Код Наименование услуги Цена, грн
3251 ЗБМ, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 900 грн Заказать
3253 Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis+ КВМ 900 грн Заказать
3252 Urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp. 900 грн Заказать
3250УРО АНДРОФЛОР 900 грн Заказать
Загальна оцінка природної мікрофлори організму
447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливості до антибіотиків (з мікроскопією нативного препарату) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 675 грн Заказать
456 Дизбактеріоз кишківника 540 грн Заказать
Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз
305УРО Гарднерела, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
305СП Гарднерела, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать
305МОЧ Гарднерела, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать
Діагностика інфекційних захворювань
Код Наименование услуги Цена, грн
25Д Дослідження вій на демодекс 180 грн Заказать
Бактеріальні інфекції
1318 Антитіла класу IgА до антигенів Helicobacter рylori, імуноблот 95 грн Заказать
1391 Антитіла, асоційовані з аутоімунними хворобами печінки 1010 грн Заказать
1815 ІМУНОБЛОТ IgA, IgG к Воrdetella pertussis 940 грн Заказать
1385 ИМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG 515 грн Заказать
1384 ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA 515 грн Заказать
1813 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА 540 грн Заказать
1386 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG 540 грн Заказать
3113 Збудник кашлюка, визначення ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica) 530 грн Заказать
Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні
441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 415 грн Заказать
443 Чутливість до бактеріофагів 215 грн Заказать
446-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (речовини, що відділяються від статевих органів) 415 грн Заказать
464-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (грудне молоко) 415 грн Заказать
465-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з ока) 415 грн Заказать
467-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи) 415 грн Заказать
473-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з вуха) 415 грн Заказать
474-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 415 грн Заказать
477-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків 415 грн Заказать
478 Антибіотикограма 130 грн Заказать
472-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( з мікроскопією нативного препарату) 415 грн Заказать
490 Мікрофлора порожнини рота, ротоглотки, носа (скринінг аеробів, мікроаерофілів), ідентифікація та кількісний облік нормальної, умовно-патогенної, патогенної флори, визначення чутливості до антимікробних препаратів 420 грн Заказать
Бореліоз (Хвороба Лайма)
1383 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛОЗ IgG — антитіла класу IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG, immunoblot) 645 грн Заказать
1382 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM — антитіла класу IgM до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM, immunoblot) 645 грн Заказать
1816 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM/IgG — антитіла класу IgM/IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM/IgG, immunoblot) 1070 грн Заказать
244 Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM) 265 грн Заказать
243 Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG) 265 грн Заказать
Гонорея
306УРО Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
306СП Гонокок, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать
306РОТ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 230 грн Заказать
306ПРК Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 230 грн Заказать
306МОЧ Гонокок, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать
306ГЛЗ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 230 грн Заказать
449 Посів на гонокок та чутливість до антибіотиків 375 грн Заказать
Мікоплазмова інфекція
181 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитіла класу IgМ до Mycoplasma pneumoniae) 275 грн Заказать
182 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae) 275 грн Заказать
347СЛН Мікроплазма, визначення ДНК в слині 590 грн Заказать
347РОТ Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 590 грн Заказать
347МК Мікроплазма, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 590 грн Заказать
308УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
308СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать
308МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать
302УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
302СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать
302МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать
440/444 Посів на уреаплазму, мікроплазму та чутливість до антибіотиків 440 грн Заказать
180 Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis 220 грн Заказать
Правець
876 Антитіла до правця анатоксину, IgG 465 грн Заказать
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 310 грн Заказать
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM) 235 грн Заказать
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок та чутливість до антибіотиків 275 грн Заказать
Стрептококова інфекція
488 Стрептокок групи В (S.pyogenes), антигенний тест 325 грн Заказать
487 Стрептокок групи А (S.pyogenes), антигенний тест 325 грн Заказать
Туберкульоз
1266 Anti-M.tuberculosis IgG+IgM+IgA (Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis) 280 грн Заказать
Уреаплазмова інфекція
264 Anti-U.urealyticum -IgG (Антитіла класу IgG до Ureaplasma urealiticum) 220 грн Заказать
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі 265 грн Заказать
Хламідійна інфекція
105 Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis 245 грн Заказать
106 Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 225 грн Заказать
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 430 грн Заказать
301УРО Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 245 грн Заказать
301СП Хламідії, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 245 грн Заказать
301РОТ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 245 грн Заказать
301ПРК Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 245 грн Заказать
301МОЧ Хламідії, визначення ДНК у сечі 245 грн Заказать
301ГЛЗ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать
301ВПТ Хламідії, визначення ДНК у випоті 245 грн Заказать
349МК Хламідії, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 590 грн Заказать
301СМЖ Хламідії, визначення ДНК у спинномозковій рідині 245 грн Заказать
185 Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydophila pneumoniae) 255 грн Заказать
Вірусні інфекції
1814 ІМУНОБЛОТ IgM/IgG до Epstein-Barr virus) 1070 грн Заказать
1390 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG (IgG к Epstein-Barr virus) 570 грн Заказать
40ПР Вірус Епштейна-Барр (комплексна серологічна діагностика) 570 грн Заказать
Ротавирус
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест, (кал) 265 грн Заказать
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
68 ВІЛ 1/2 (антитіла і антиген) 350 грн Заказать
Гепатит A
72 Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 240 грн Заказать
Гепатит B
73 HBs-антиген, Австралійский антиген (якісний) 180 грн Заказать
74 Hbе-антиген вірусу гепатиту В 300 грн Заказать
75 Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B 240 грн Заказать
76 Антитіла класів IgM до HB-core антигену вірусу гепатиту B 400 грн Заказать
77 Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B 320 грн Заказать
78 Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B 295 грн Заказать
319СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) якісне в сироватці крові 420 грн Заказать
320 Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) кількісне в сироватці крові 625 грн Заказать
Гепатит C
79 Антитіла до антигенів вірусу гепатиту С 280 грн Заказать
321СВ Вірус гепатиту С в сироватці крові 490 грн Заказать
324ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК, генотипування, в плазмі крові 745 грн Заказать
350-ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) 970 грн Заказать
2447 ІмуноГенетика IL28В: (прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вірусного гепатиту С) 735 грн Заказать
Гепатит D, G
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 350 грн Заказать
326 Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 380 грн Заказать
Інфекції, викликані вірусами герпесу
3090ВПТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать
3090ГЛЗ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать
3090КОЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 245 грн Заказать
3090КР Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 245 грн Заказать
3090МОЧ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 245 грн Заказать
3090НОС Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 245 грн Заказать
3090РОТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 245 грн Заказать
3090СЛН Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в слині 245 грн Заказать
3090СМЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у спинномозковій рідині 245 грн Заказать
3090СП Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в серкреті простати, еякулянті 245 грн Заказать
3090УРО Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 245 грн Заказать
3215 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 315 грн Заказать
3327 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 315 грн Заказать
Вітряна віспа: опоясывающий лишай; вірус varicella zoster; вірус герпесу людини 3 типу
257 Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 460 грн Заказать
256 Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 460 грн Заказать
Герпесвірус людини 6 типу
352УРО Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту, визначення ДНК 270 грн Заказать
352СП Вірус Герпесу 6 типу в секреті простати, еякулянті, визначення ДНК 270 грн Заказать
352СМЖ Вірус Герпесу 6 типу у спинномозковій рідині, визначення ДНК 270 грн Заказать
352СЛН Вірус Герпесу 6 типу в слині, визначення ДНК 270 грн Заказать
352РОТ Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки, визначення ДНК 270 грн Заказать
352НОС Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа, визначення ДНК 270 грн Заказать
352МОЧ Вірус Герпесу 6 типу в сечі, визначення ДНК 270 грн Заказать
352КР Вірус Герпесу 6 типу в крові, визначення ДНК 270 грн Заказать
352ВПТ Вірус Герпесу 6 типу у випоті, визначення ДНК 270 грн Заказать
276 Anti-HHV-6 IgG (антитіла класу IgG до герпесвірусу людини типу 6) 445 грн Заказать
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I та II типів 215 грн Заказать
123 Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I та II типів 210 грн Заказать
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать
187 Антитіла класу LgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать
255 Антитіла класу LgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать
351КР Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК в крові 255 грн Заказать
351УРО Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 255 грн Заказать
351СП Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 255 грн Заказать
351СМЖ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у спинномозковій рідині 255 грн Заказать
351СЛН Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у слині 255 грн Заказать
351РОТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 255 грн Заказать
351НОС Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 255 грн Заказать
351МОЧ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у сечі 255 грн Заказать
351ВПТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у випоті 255 грн Заказать
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 210 грн Заказать
83 Антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 210 грн Заказать
310КОЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 235 грн Заказать
310ГЛЗ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 235 грн Заказать
310ВПТ Цитомегаловірус, визначення ДНК у випоті 235 грн Заказать
310УРО Цитомегаловірус, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенітального тракту 235 грн Заказать
310СП Цитомегаловірус, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 235 грн Заказать
310СМЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК у спинномозковій рідині 235 грн Заказать
310СЛН Цитомегаловірус, визначення ДНК в слині 235 грн Заказать
310РОТ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 235 грн Заказать
310НОС Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 235 грн Заказать
310МОЧ Цитомегаловірус, визначення ДНК в сечі 235 грн Заказать
310КР Цитомегаловірус, визначення ДНК в крові 235 грн Заказать
2AVCMV Авідність анти-CMV-IgG (Авідність IgG до цитомегаловірусу) 530 грн Заказать
Кір
2500 Anti-Measles IgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору) кількісний тест 230 грн Заказать
251 Anti-Measles IgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору) 255 грн Заказать
Кліщовий енцефаліт
1227M Лабораторне дослідження кліща для виявлення ДНК збудників хвороб, що переносяться іксодовими кліщами: бореліоз (хвороба Лайма), анаплазмоз, ерліхіоз (Tick laboratory researche: RNA/DNA agent tickborne diseases (Lyme disease, anaplasmosis, ehrlichiosi 940 грн Заказать
Краснуха
84 Антитіла класу IgG до вірусу краснухи 210 грн Заказать
85 Антитіла класу IgМ до вірусу краснухи 210 грн Заказать
Папіломавірусна інфекція
312 Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (Вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого анкогенного ризику 2-х типів (16, 18) + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
313УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ високого онкогенного ризику 12 типів + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 480 грн Заказать
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 415 грн Заказать
Грип (скрінінг)
489-ДНП Вірус групи А/В (Influenza A/B), антигенний тест 515 грн Заказать
Вірусні кишкові інфекції
400 Ротавірус, аденовірус, антигенний тест 415 грн Заказать
Кандидоз
442 Посів на Candida та чутливість до антимікотичних препаратів 245 грн Заказать
3023 КАНДИДОЗ СКРИНІНГ: визначення ДНК Candida albicans; ДНК Fungi (клінічно-значимі мікроскопічні гриби) 235 грн Заказать
Паразитарні інфекції
159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів 160 грн Заказать
1810 ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis 830 грн Заказать
Гельмінтози
159ДНП Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) 160 грн Заказать
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид 375 грн Заказать
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентробіозу (яйца гостриць, глисти) 150 грн Заказать
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу 275 грн Заказать
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу 250 грн Заказать
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар 275 грн Заказать
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел 275 грн Заказать
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG 265 грн Заказать
483 Антиген лямблії 270 грн Заказать
Токсоплазмоз
80 Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii 210 грн Заказать
81 Антитіла класу IgМ до Тoxoplasma gondii 210 грн Заказать
335СМЖ Токсоплазма, визначення ДНК у спинномозковій рідині 275 грн Заказать
335ВПТ Токсоплазма, визначення ДНК у випоті 275 грн Заказать
1AVTOXO Авідність антитіл IgG до токсоплазми 345 грн Заказать
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 220 грн Заказать
307УРО Трихомонада, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать
307СП Трихомонада, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать
307МОЧ Трихомонада, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать
Урогенітальні інфекції
3153 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать
3152 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать
3151 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать
Генетичні схильності
Код Наименование услуги Цена, грн
7252БЗ Генетичне чоловіче безпліддя. Делеція AZF локуса 1015 грн Заказать
7253 імуногенетика IL28B 730 грн Заказать
Болезни желудочно-кишечного тракта
7691LCI Лактозна недостатність ( непереносимість молочних продуктів)- аналіз гену MCM6 370 грн Заказать
Імуногенетика
1334 Молекулярно-генетичне обстеження HLA-B27 790 грн Заказать
Репродуктивне здоров'я
124ГП/БЗ Спадкові випадки раку молочної залозиі/або яєчників, гени BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT) 1400 грн Заказать
Система згортання крові
138ГП/БЗ Гіпергомоцистеїнемія (генетичні фактори ризику порушень ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ). Поліморфізми 4): MTHFR (677 та 1298), MTRR (66), MTR (2756). 485 грн Заказать
19ГП/БЗ Розгортуне обстеження генів системи гемостаза ( схильність до розвитку судинних тромбозів). Поліморфізми (12): F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR. 2030 грн Заказать
123ГП/БЗ Тромбози - мінімум: скорочена панель. Поліморфізми (2): F2, F5. 245 грн Заказать
Цитологические исследования
Код Наименование услуги Цена, грн
509МЖЕ Цитологія: пунктат з молочної залози 180 грн Заказать
507МЖЕ Цитологія: виділення з молочної залози 170 грн Заказать
507ТЭС Цитологія: біологічної рідини 170 грн Заказать
510 Цитологія: пунктат різної локалізації 180 грн Заказать
509КОЖ Цитологія: пунктат шкіри 180 грн Заказать
503 Цитологія: пухлиноподібної утворення 180 грн Заказать
502 Цитологія: шкіра, слизові оболонки 180 грн Заказать
506АСП Цитологія: порожнина матки (мазок-відбиток біоптатів, аспиратів, внутрішньоматкової спіралі) 170 грн Заказать
Мікроелементи
Код Наименование услуги Цена, грн
Мідь
888D Мідь, сироватка (Cu; Copper, serum) 245 грн Заказать
Цинк
868D Цинк, сироватка (Zinc, serum; Zn) 320 грн Заказать