Стоимость INVITRO

Не можете найти нужную услугу?

COVID-19
Код Наименование услуги Стоимость
3345 Коронавірус SARS-CoV-2, РНК (ПЛР, типування). Визначення штамів (варіантів) вірусу SARS-CoV-2 1615 грн Заказать услугу
1654 Кількісне визначення рівня антитіл до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2, IgG 250 грн Заказать услугу
4320 Виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки 450 грн Заказать услугу
1638 Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM). Технологія Abbott 250 грн Заказать услугу
3320 Виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки і / або ротоглотки 800 грн Заказать услугу
Гематологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Клінічний аналіз крові
1555ДНП Клінічіний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ (з обов'язковою "ручною" мікроскопією мазка крові*) 260 грн Заказать услугу
1515C-ДНП Клінічний аналіз крові 195 грн Заказать услугу
5ДНП Загальний аналіз крові ( без лейкоцитарної формули та ШОЕ) 130 грн Заказать услугу
139ДНП ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 90 грн Заказать услугу
119 Лейкоцитарна формула (WBC) 90 грн Заказать услугу
150 Ретикулоцити 165 грн Заказать услугу
TRO Тромбоцити, мікроскопія (підрахунок в пофарбованому мазкові за методом Фоніо) 100 грн Заказать услугу
Iмуногематологічні дослідження
999 Прямий антиглобуліновий тест, поліспецифічний 570 грн Заказать услугу
Алоімунні антитіла
140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) 465 грн Заказать услугу
Коагулологічні дослідження (коагулограма)
1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 95 грн Заказать услугу
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 130 грн Заказать услугу
194 Тромбіновий час 100 грн Заказать услугу
3 Фібриноген 120 грн Заказать услугу
164 D-димер 185 грн Заказать услугу
4 Антитромбін ІІІ 285 грн Заказать услугу
190 Вовчаковий антикоагулянт 360 грн Заказать услугу
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 395 грн Заказать услугу
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 105 грн Заказать услугу
Біохімічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну
16 Глюкоза в крові 125 грн Заказать услугу
109 Глюкоза в сечі 105 грн Заказать услугу
18 Глікований (глікозильований) гемоглобін 210 грн Заказать услугу
ГТГ Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 235 грн Заказать услугу
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 540 грн Заказать услугу
ГТБ-С Глюкозотолератний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ 355 грн Заказать услугу
Білки та амінокислоти
10 Альбумін (у крові) 95 грн Заказать услугу
153 Гомоцистеїн 400 грн Заказать услугу
28 Загальний білок (у крові) 95 грн Заказать услугу
95 Альбумін (у сечі) 190 грн Заказать услугу
97 Загальний білок (в сечі) 95 грн Заказать услугу
Низькомолекулярні азотисті речовини
111 Сечовина (в сечі) 95 грн Заказать услугу
112 Сечова кислота в сечі 95 грн Заказать услугу
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 130 грн Заказать услугу
110 Креатинін (в сечі) 95 грн Заказать услугу
27 Сечова кислота в крові 95 грн Заказать услугу
26 Сечовина (в крові) 95 грн Заказать услугу
22 Креатинін (у крові) 95 грн Заказать услугу
Пігменти
13 Білірубін загальний 95 грн Заказать услугу
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 95 грн Заказать услугу
Ліпіди
30 Тригліцериди 95 грн Заказать услугу
31 Холестерол загальний (холестерин) 95 грн Заказать услугу
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 95 грн Заказать услугу
33 Холестерин ЛПНЩ 95 грн Заказать услугу
219 Аполіпопротеїн А1 125 грн Заказать услугу
220 Аполіпопротеїн В 125 грн Заказать услугу
Ферменти
34 Холінестераза 100 грн Заказать услугу
108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 95 грн Заказать услугу
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 95 грн Заказать услугу
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 95 грн Заказать услугу
23 Ліпаза 115 грн Заказать услугу
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 120 грн Заказать услугу
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 95 грн Заказать услугу
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100 грн Заказать услугу
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 95 грн Заказать услугу
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 95 грн Заказать услугу
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 95 грн Заказать услугу
Вітаміни
928 Вітамін D (25-OH) 420 грн Заказать услугу
118 Фолієва кислота 230 грн Заказать услугу
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 240 грн Заказать услугу
Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)
113 Кальцій (у сечі) 95 грн Заказать услугу
37 Кальцій загальний (Ca) 95 грн Заказать услугу
165 Кальцій іонізований (Ca++) 165 грн Заказать услугу
115 Фосфор (у сечі) 90 грн Заказать услугу
48 Залізо (Fe) 100 грн Заказать услугу
41 Фосфор неорганічний (P) 90 грн Заказать услугу
40 Магній (Мg) 95 грн Заказать услугу
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 205 грн Заказать услугу
Специфічні білки
1700 Прокальцитонин (Procalcitonin) 770 грн Заказать услугу
Білки «гострої» фази та маркери запалення
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 120 грн Заказать услугу
43 С-реактивний білок (СРБ) 110 грн Заказать услугу
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 120 грн Заказать услугу
Білки, що беруть участь у обміні заліза
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 180 грн Заказать услугу
50 Трансферин (Сидерофілин) 180 грн Заказать услугу
51 Феритин 240 грн Заказать услугу
12TRSF Насичення трансферину 415 грн Заказать услугу
840 Церулоплазмін 255 грн Заказать услугу
Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань
157 Тропонiн-I 240 грн Заказать услугу
1631 Натрійуретичного гормону (В-типу) N-кінцевий пропептид 970 грн Заказать услугу
Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 675 грн Заказать услугу
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 375 грн Заказать услугу
Онкомаркери
92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 220 грн Заказать услугу
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 215 грн Заказать услугу
104ДНП ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 215 грн Заказать услугу
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 240 грн Заказать услугу
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 240 грн Заказать услугу
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 220 грн Заказать услугу
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 230 грн Заказать услугу
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 360 грн Заказать услугу
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 270 грн Заказать услугу
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 435 грн Заказать услугу
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 610 грн Заказать услугу
209 Нейро-специфічна енолаза 460 грн Заказать услугу
167 Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) 560 грн Заказать услугу
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 385 грн Заказать услугу
Лікарський моніторинг
90 Вальпроєва кислота 250 грн Заказать услугу
91 Карбамазепін 250 грн Заказать услугу
Белки, участвующие в обмене железа
841 Гаптоглобін 200 грн Заказать услугу
Маркери функції нирок
40CKDEPI Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) -для людей 18-70 років 130 грн Заказать услугу
Гормональні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
222 Еритропоетин 365 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка андрогенної функції
168 Дигідротестостерон (ДГТ) 340 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи
100 АКТГ (Адренокортикотропний гормон, кортикотропін) 300 грн Заказать услугу
65 Кортизол (Гідрокортизон) 280 грн Заказать услугу
174 Соматомедин- С (Інсуліноподібний фактор росту I, ІФР-1) 300 грн Заказать услугу
178 Кортизол (вільний кортизол) в добовій сечі 295 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гормональної регуляції обміну кальцію і фосфору
102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 215 грн Заказать услугу
171 Кальцитонін 355 грн Заказать услугу
Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин
59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 205 грн Заказать услугу
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 210 грн Заказать услугу
61 Пролактин 210 грн Заказать услугу
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 395 грн Заказать услугу
Естрогени та прогестини
62 Естрадіол (E2) 195 грн Заказать услугу
63 Прогестерон 205 грн Заказать услугу
Оцінка андрогенної функції
64 Тестостерон 205 грн Заказать услугу
101 Дегідроепіандростерон-сульфат 220 грн Заказать услугу
149 Глобулін, що зв'язує статеві гормони 205 грн Заказать услугу
154 17-ОН прогестерон 205 грн Заказать услугу
169 Вільний тестостерон 250 грн Заказать услугу
195 Андростендіон 330 грн Заказать услугу
1344 Індекс вільного тестостерону - ІВТ (тестостерон загальний, ГЗСО) 400 грн Заказать услугу
Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)
PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 465 грн Заказать услугу
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 610 грн Заказать услугу
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 570 грн Заказать услугу
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 560 грн Заказать услугу
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 415 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету
148 С-Пептид 210 грн Заказать услугу
172 Інсулін 210 грн Заказать услугу
МП11 Підшлункова залоза (скринінг) 310 грн Заказать услугу
11HOMA Індекс НОМА: глюкоза, інсулін, індекса НОМА-IR 300 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза
99 Соматотропний гормон (соматотропін) 215 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка функції гіпофіза
38ПР Гормони гіпофіза 810 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка функції щитовидної залози
53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 170 грн Заказать услугу
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 80 грн Заказать услугу
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 170 грн Заказать услугу
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 170 грн Заказать услугу
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 215 грн Заказать услугу
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 215 грн Заказать услугу
197 ТГ (Тиреоглобулін) 215 грн Заказать услугу
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 400 грн Заказать услугу
52 Трийодтиронін загальний (ТЗ загальний) 80 грн Заказать услугу
Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода
66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 215 грн Заказать услугу
134 Вільний естріол (Е3) 190 грн Заказать услугу
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 240 грн Заказать услугу
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 220 грн Заказать услугу
207 Плацентарний лактоген 625 грн Заказать услугу
PRS2 Пренатальний скринінг трисомії 2-го триместру вагітності, PRISCA-2 610 грн Заказать услугу
PRS1 Пренатальний скринінг трисомії 1-го триместру вагітності, PRISCA-1 465 грн Заказать услугу
1389 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM (IgM к Epstein-Barr virus) 570 грн Заказать услугу
Нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз
1144 АнтиМюлерів гормон (АМГ) 515 грн Заказать услугу
Остеопороз
37ПР Контроль ранніх строків вагітності 380 грн Заказать услугу
71ПР Діагностика остеопорозу 1305 грн Заказать услугу
Iмунологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Компоненты комплемента
1315C3 С3 Компоненти системи комплемента 260 грн Заказать услугу
1316C4 С4 Компоненти системи комплемента 260 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету
193 Компоненти системи комплемента 520 грн Заказать услугу
Імуноглобуліни
45 Імуноглобуліни класу А (IgA) 160 грн Заказать услугу
46 Імуноглобуліни класу M (IgM) 160 грн Заказать услугу
47 Імуноглобуліни класу G (IgG) 160 грн Заказать услугу
1235ЦИК-D Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 240 грн Заказать услугу
Маркери аутоімунних захворювань
125 Антиядерні антитіла (АЯА, антинуклеарні антитіла) 390 грн Заказать услугу
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 340 грн Заказать услугу
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM / IgG 600 грн Заказать услугу
804 Антитіла до мітохондрій 610 грн Заказать услугу
967 Антитіла до кардіоліпіду (скринінг IgM, IgG) 540 грн Заказать услугу
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 610 грн Заказать услугу
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 650 грн Заказать услугу
1332 Антитіла до модифікованого цитрулінованого виментину, IgG 705 грн Заказать услугу
Аутоімунні ураження печінки
1394 ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий») 515 грн Заказать услугу
Аутоімунні ураження шлунково-кишкового тракту. Целіакія
1811 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG») 710 грн Заказать услугу
1812 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA») 710 грн Заказать услугу
270 Антитіла класу IgG до гліадину 505 грн Заказать услугу
Васкуліти і ураження нирок
1394 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНЦА» 515 грн Заказать услугу
Системні захворювання сполучної тканини
1395 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНA» 1405 грн Заказать услугу
Алергологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
67 Імуноглобулін Е загальний (IgE загальний) 220 грн Заказать услугу
948 Еозинофільний катіонний білок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) 580 грн Заказать услугу
Інгаляційні алергени (IgE - алерген-специфічні)
604 Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1;CommonRagweed, Mugwort, English Plantain,LambsQuarters, Russian Thistle,IgE) 190 грн Заказать услугу
606 Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) 160 грн Заказать услугу
605 Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, E1, IgE) 160 грн Заказать услугу
1070 Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse, IgE 190 грн Заказать услугу
602 Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE 190 грн Заказать услугу
692 Суміш алергенів (пір’я) декоративних птахів (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP72): хвилястий папуга (Е78), папуга (Е91), канарка (Е201) 360 грн Заказать услугу
691 Суміш алергенів (пір’я) свійської птиці (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP71): гусяче пір’я (Е70), куряче пір’я (Е85), качине пір’я (Е86), індиче пір’я (Е89) 190 грн Заказать услугу
689 Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт (Е1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (Е87), миша (Е88) 190 грн Заказать услугу
603 Суміш алергенів (пилок) дерев (IgE, загальна відповідь по суміші TP9): вільха (Т2), ліщина (Т4), верба (Т12), береза (Т3), дуб (Т7) 190 грн Заказать услугу
601 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP3): колосок запашний (G1), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), жито (G12), бухарник шерстистий (G13) 190 грн Заказать услугу
600 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP1): грястиця збірна (G3), вівсяниця лучна (G4), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), тонконіг (G8) 190 грн Заказать услугу
Харчові алергени (IgE - алерген-специфічні)
633 Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) 160 грн Заказать услугу
608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) 160 грн Заказать услугу
612 Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) 160 грн Заказать услугу
618 Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) 160 грн Заказать услугу
607 Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) 160 грн Заказать услугу
637 Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel, FP 15 : F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик), IgE) 190 грн Заказать услугу
639 Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина), IgE) 190 грн Заказать услугу
696 Суміш харчових продуктів «овочі» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP51): помідор (F25), морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89) 190 грн Заказать услугу
695 Суміш харчових продуктів «зернові культури» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP3): пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11) 190 грн Заказать услугу
694 Суміш харчових продуктів «горіхи» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP1): арахіс (F13), фундук (F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36) 190 грн Заказать услугу
693 Суміш харчових продуктів «морепродукти» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP2): тріска (F3), креветка (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41) 190 грн Заказать услугу
Дослідження сечі
Код Наименование услуги Стоимость
225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 270 грн Заказать услугу
Біохімічний аналіз сечі
115110 Фосфор, разова порція сечі (з креатиніном і розрахунком нормалізованого за креатиніном показника) 160 грн Заказать услугу
97110 Білок, разова порція сечі 160 грн Заказать услугу
1318110 Магній (відношення магній/креатинін), разова порція сечі 160 грн Заказать услугу
1318 Магній, добова порція сечі 95 грн Заказать услугу
95110 Альбумін (мікроальбумін) в разовій порції сечі (відношення альбуми/креатинин) 265 грн Заказать услугу
110113 Кальцій сечі, кількісний тест (відношення калюці/креатинин) 160 грн Заказать услугу
Клінічний аналіз сечі
401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 140 грн Заказать услугу
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 140 грн Заказать услугу
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 95 грн Заказать услугу
225 Бета 2 мікроглобулін в сечі 270 грн Заказать услугу
1305 Кетонові тіла (ацетон в сечі) 95 грн Заказать услугу
272 Аналіз сечі за Нечипоренко 115 грн Заказать услугу
1304-3 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать услугу
1304-2 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать услугу
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 125 грн Заказать услугу
1305 Кетонові тіла (ацетон) 95 грн Заказать услугу
Дослідження калу
Код Наименование услуги Стоимость
Біохімічний аналіз калу
240ДНП Визначення прихованої крові в калі 325 грн Заказать услугу
Клінічний аналіз калу
158 Копрограма 180 грн Заказать услугу
Дослідження сперми
Код Наименование услуги Стоимость
599 Спермограма 400 грн Заказать услугу
Антиспермальні антитіла
223 Антиспермальні АТ до крові 250 грн Заказать услугу
224 Антиспермальні АТ до сперми 250 грн Заказать услугу
Мікроскопічні, цитологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
517 Цитологічні дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу (забарвлення за Папаніколау, Рар-тест 370 грн Заказать услугу
445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 145 грн Заказать услугу
456/479 Дизбактеріоз кишківника (з антибіотикограмою) 510 грн Заказать услугу
380 ФЕМОФЛОР СКРИН 875 грн Заказать услугу
9995 Дослідження на наявність клітин патогенних грибів (нігтової пластини, лусочки шкіри, волосся) 170 грн Заказать услугу
5507 Мікроскопічні доследження секрету предміхурової залози 145 грн Заказать услугу
505 Дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу 170 грн Заказать услугу
512 Дослідження зішкрібів (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 170 грн Заказать услугу
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 170 грн Заказать услугу
Дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг
Код Наименование услуги Стоимость
3251 ЗБМ, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 900 грн Заказать услугу
3253 Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis+ КВМ 900 грн Заказать услугу
3252 Urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp. 900 грн Заказать услугу
3250УРО АНДРОФЛОР 900 грн Заказать услугу
Загальна оцінка природної мікрофлори організму
447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливості до антибіотиків (з мікроскопією нативного препарату) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 675 грн Заказать услугу
456 Дизбактеріоз кишківника 540 грн Заказать услугу
Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз
305УРО Гарднерела, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
305СП Гарднерела, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
305МОЧ Гарднерела, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
Діагностика інфекційних захворювань
Код Наименование услуги Стоимость
25Д Дослідження вій на демодекс 180 грн Заказать услугу
Бактеріальні інфекції
1318 Антитіла класу IgА до антигенів Helicobacter рylori, імуноблот 95 грн Заказать услугу
1391 Антитіла, асоційовані з аутоімунними хворобами печінки 1010 грн Заказать услугу
1815 ІМУНОБЛОТ IgA, IgG к Воrdetella pertussis 940 грн Заказать услугу
1385 ИМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG 515 грн Заказать услугу
1384 ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA 515 грн Заказать услугу
1813 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА 540 грн Заказать услугу
1386 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG 540 грн Заказать услугу
3113 Збудник кашлюка, визначення ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica) 530 грн Заказать услугу
Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні
441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 415 грн Заказать услугу
443 Чутливість до бактеріофагів 215 грн Заказать услугу
446-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (речовини, що відділяються від статевих органів) 415 грн Заказать услугу
464-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (грудне молоко) 415 грн Заказать услугу
465-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з ока) 415 грн Заказать услугу
467-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи) 415 грн Заказать услугу
473-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з вуха) 415 грн Заказать услугу
474-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 415 грн Заказать услугу
477-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків 415 грн Заказать услугу
478 Антибіотикограма 130 грн Заказать услугу
472-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( з мікроскопією нативного препарату) 415 грн Заказать услугу
490 Мікрофлора порожнини рота, ротоглотки, носа (скринінг аеробів, мікроаерофілів), ідентифікація та кількісний облік нормальної, умовно-патогенної, патогенної флори, визначення чутливості до антимікробних препаратів 420 грн Заказать услугу
Бореліоз (Хвороба Лайма)
1383 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛОЗ IgG — антитіла класу IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG, immunoblot) 645 грн Заказать услугу
1382 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM — антитіла класу IgM до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM, immunoblot) 645 грн Заказать услугу
1816 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM/IgG — антитіла класу IgM/IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM/IgG, immunoblot) 1070 грн Заказать услугу
244 Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM) 265 грн Заказать услугу
243 Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG) 265 грн Заказать услугу
Гонорея
306УРО Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
306СП Гонокок, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
306РОТ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 230 грн Заказать услугу
306ПРК Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 230 грн Заказать услугу
306МОЧ Гонокок, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
306ГЛЗ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 230 грн Заказать услугу
449 Посів на гонокок та чутливість до антибіотиків 375 грн Заказать услугу
Мікоплазмова інфекція
181 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитіла класу IgМ до Mycoplasma pneumoniae) 275 грн Заказать услугу
182 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae) 275 грн Заказать услугу
347СЛН Мікроплазма, визначення ДНК в слині 590 грн Заказать услугу
347РОТ Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 590 грн Заказать услугу
347МК Мікроплазма, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 590 грн Заказать услугу
308УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
308СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
308МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
302УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
302СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
302МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
440/444 Посів на уреаплазму, мікроплазму та чутливість до антибіотиків 440 грн Заказать услугу
180 Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis 220 грн Заказать услугу
Правець
876 Антитіла до правця анатоксину, IgG 465 грн Заказать услугу
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 310 грн Заказать услугу
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM) 235 грн Заказать услугу
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок та чутливість до антибіотиків 275 грн Заказать услугу
Стрептококова інфекція
488 Стрептокок групи В (S.pyogenes), антигенний тест 325 грн Заказать услугу
487 Стрептокок групи А (S.pyogenes), антигенний тест 325 грн Заказать услугу
Туберкульоз
1266 Anti-M.tuberculosis IgG+IgM+IgA (Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis) 280 грн Заказать услугу
Уреаплазмова інфекція
264 Anti-U.urealyticum -IgG (Антитіла класу IgG до Ureaplasma urealiticum) 220 грн Заказать услугу
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі 265 грн Заказать услугу
Хламідійна інфекція
105 Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis 245 грн Заказать услугу
106 Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 225 грн Заказать услугу
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 430 грн Заказать услугу
301УРО Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 245 грн Заказать услугу
301СП Хламідії, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 245 грн Заказать услугу
301РОТ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 245 грн Заказать услугу
301ПРК Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 245 грн Заказать услугу
301МОЧ Хламідії, визначення ДНК у сечі 245 грн Заказать услугу
301ГЛЗ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать услугу
301ВПТ Хламідії, визначення ДНК у випоті 245 грн Заказать услугу
349МК Хламідії, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 590 грн Заказать услугу
301СМЖ Хламідії, визначення ДНК у спинномозковій рідині 245 грн Заказать услугу
185 Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydophila pneumoniae) 255 грн Заказать услугу
Вірусні інфекції
1814 ІМУНОБЛОТ IgM/IgG до Epstein-Barr virus) 1070 грн Заказать услугу
1390 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG (IgG к Epstein-Barr virus) 570 грн Заказать услугу
40ПР Вірус Епштейна-Барр (комплексна серологічна діагностика) 570 грн Заказать услугу
Ротавирус
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест, (кал) 265 грн Заказать услугу
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
68 ВІЛ 1/2 (антитіла і антиген) 350 грн Заказать услугу
Гепатит A
72 Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 240 грн Заказать услугу
Гепатит B
73 HBs-антиген, Австралійский антиген (якісний) 180 грн Заказать услугу
74 Hbе-антиген вірусу гепатиту В 300 грн Заказать услугу
75 Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B 240 грн Заказать услугу
76 Антитіла класів IgM до HB-core антигену вірусу гепатиту B 400 грн Заказать услугу
77 Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B 320 грн Заказать услугу
78 Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B 295 грн Заказать услугу
319СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) якісне в сироватці крові 420 грн Заказать услугу
320 Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) кількісне в сироватці крові 625 грн Заказать услугу
Гепатит C
79 Антитіла до антигенів вірусу гепатиту С 280 грн Заказать услугу
321СВ Вірус гепатиту С в сироватці крові 490 грн Заказать услугу
324ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК, генотипування, в плазмі крові 745 грн Заказать услугу
350-ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) 970 грн Заказать услугу
2447 ІмуноГенетика IL28В: (прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вірусного гепатиту С) 735 грн Заказать услугу
Гепатит D, G
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 350 грн Заказать услугу
326 Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 380 грн Заказать услугу
Інфекції, викликані вірусами герпесу
3090ВПТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать услугу
3090ГЛЗ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 245 грн Заказать услугу
3090КОЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 245 грн Заказать услугу
3090КР Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 245 грн Заказать услугу
3090МОЧ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 245 грн Заказать услугу
3090НОС Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 245 грн Заказать услугу
3090РОТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 245 грн Заказать услугу
3090СЛН Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в слині 245 грн Заказать услугу
3090СМЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у спинномозковій рідині 245 грн Заказать услугу
3090СП Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в серкреті простати, еякулянті 245 грн Заказать услугу
3090УРО Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 245 грн Заказать услугу
3215 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 315 грн Заказать услугу
3327 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 315 грн Заказать услугу
Вітряна віспа: опоясывающий лишай; вірус varicella zoster; вірус герпесу людини 3 типу
257 Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 460 грн Заказать услугу
256 Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 460 грн Заказать услугу
Герпесвірус людини 6 типу
352УРО Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352СП Вірус Герпесу 6 типу в секреті простати, еякулянті, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352СМЖ Вірус Герпесу 6 типу у спинномозковій рідині, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352СЛН Вірус Герпесу 6 типу в слині, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352РОТ Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352НОС Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352МОЧ Вірус Герпесу 6 типу в сечі, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352КР Вірус Герпесу 6 типу в крові, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
352ВПТ Вірус Герпесу 6 типу у випоті, визначення ДНК 270 грн Заказать услугу
276 Anti-HHV-6 IgG (антитіла класу IgG до герпесвірусу людини типу 6) 445 грн Заказать услугу
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I та II типів 215 грн Заказать услугу
123 Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I та II типів 210 грн Заказать услугу
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать услугу
187 Антитіла класу LgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать услугу
255 Антитіла класу LgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр 210 грн Заказать услугу
351КР Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК в крові 255 грн Заказать услугу
351УРО Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 255 грн Заказать услугу
351СП Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 255 грн Заказать услугу
351СМЖ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у спинномозковій рідині 255 грн Заказать услугу
351СЛН Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у слині 255 грн Заказать услугу
351РОТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 255 грн Заказать услугу
351НОС Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 255 грн Заказать услугу
351МОЧ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у сечі 255 грн Заказать услугу
351ВПТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у випоті 255 грн Заказать услугу
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 210 грн Заказать услугу
83 Антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 210 грн Заказать услугу
310КОЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 235 грн Заказать услугу
310ГЛЗ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 235 грн Заказать услугу
310ВПТ Цитомегаловірус, визначення ДНК у випоті 235 грн Заказать услугу
310УРО Цитомегаловірус, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенітального тракту 235 грн Заказать услугу
310СП Цитомегаловірус, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 235 грн Заказать услугу
310СМЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК у спинномозковій рідині 235 грн Заказать услугу
310СЛН Цитомегаловірус, визначення ДНК в слині 235 грн Заказать услугу
310РОТ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 235 грн Заказать услугу
310НОС Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 235 грн Заказать услугу
310МОЧ Цитомегаловірус, визначення ДНК в сечі 235 грн Заказать услугу
310КР Цитомегаловірус, визначення ДНК в крові 235 грн Заказать услугу
2AVCMV Авідність анти-CMV-IgG (Авідність IgG до цитомегаловірусу) 530 грн Заказать услугу
Кір
2500 Anti-Measles IgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору) кількісний тест 230 грн Заказать услугу
251 Anti-Measles IgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору) 255 грн Заказать услугу
Кліщовий енцефаліт
1227M Лабораторне дослідження кліща для виявлення ДНК збудників хвороб, що переносяться іксодовими кліщами: бореліоз (хвороба Лайма), анаплазмоз, ерліхіоз (Tick laboratory researche: RNA/DNA agent tickborne diseases (Lyme disease, anaplasmosis, ehrlichiosi 940 грн Заказать услугу
Краснуха
84 Антитіла класу IgG до вірусу краснухи 210 грн Заказать услугу
85 Антитіла класу IgМ до вірусу краснухи 210 грн Заказать услугу
Папіломавірусна інфекція
312 Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (Вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого анкогенного ризику 2-х типів (16, 18) + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
313УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ високого онкогенного ризику 12 типів + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 480 грн Заказать услугу
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 415 грн Заказать услугу
Грип (скрінінг)
489-ДНП Вірус групи А/В (Influenza A/B), антигенний тест 515 грн Заказать услугу
Вірусні кишкові інфекції
400 Ротавірус, аденовірус, антигенний тест 415 грн Заказать услугу
Кандидоз
442 Посів на Candida та чутливість до антимікотичних препаратів 245 грн Заказать услугу
3023 КАНДИДОЗ СКРИНІНГ: визначення ДНК Candida albicans; ДНК Fungi (клінічно-значимі мікроскопічні гриби) 235 грн Заказать услугу
Паразитарні інфекції
159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів 160 грн Заказать услугу
1810 ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis 830 грн Заказать услугу
Гельмінтози
159ДНП Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) 160 грн Заказать услугу
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид 375 грн Заказать услугу
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентробіозу (яйца гостриць, глисти) 150 грн Заказать услугу
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу 275 грн Заказать услугу
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу 250 грн Заказать услугу
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар 275 грн Заказать услугу
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел 275 грн Заказать услугу
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG 265 грн Заказать услугу
483 Антиген лямблії 270 грн Заказать услугу
Токсоплазмоз
80 Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii 210 грн Заказать услугу
81 Антитіла класу IgМ до Тoxoplasma gondii 210 грн Заказать услугу
335СМЖ Токсоплазма, визначення ДНК у спинномозковій рідині 275 грн Заказать услугу
335ВПТ Токсоплазма, визначення ДНК у випоті 275 грн Заказать услугу
1AVTOXO Авідність антитіл IgG до токсоплазми 345 грн Заказать услугу
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 220 грн Заказать услугу
307УРО Трихомонада, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
307СП Трихомонада, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
307МОЧ Трихомонада, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
Урогенітальні інфекції
3153 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать услугу
3152 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать услугу
3151 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1290 грн Заказать услугу
Генетичні схильності
Код Наименование услуги Стоимость
7252БЗ Генетичне чоловіче безпліддя. Делеція AZF локуса 1015 грн Заказать услугу
7253 імуногенетика IL28B 730 грн Заказать услугу
Болезни желудочно-кишечного тракта
7691LCI Лактозна недостатність ( непереносимість молочних продуктів)- аналіз гену MCM6 370 грн Заказать услугу
Імуногенетика
1334 Молекулярно-генетичне обстеження HLA-B27 790 грн Заказать услугу
Репродуктивне здоров'я
124ГП/БЗ Спадкові випадки раку молочної залозиі/або яєчників, гени BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT) 1400 грн Заказать услугу
Система згортання крові
138ГП/БЗ Гіпергомоцистеїнемія (генетичні фактори ризику порушень ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ). Поліморфізми 4): MTHFR (677 та 1298), MTRR (66), MTR (2756). 485 грн Заказать услугу
19ГП/БЗ Розгортуне обстеження генів системи гемостаза ( схильність до розвитку судинних тромбозів). Поліморфізми (12): F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR. 2030 грн Заказать услугу
123ГП/БЗ Тромбози - мінімум: скорочена панель. Поліморфізми (2): F2, F5. 245 грн Заказать услугу
Цитологические исследования
Код Наименование услуги Стоимость
509МЖЕ Цитологія: пунктат з молочної залози 180 грн Заказать услугу
507МЖЕ Цитологія: виділення з молочної залози 170 грн Заказать услугу
507ТЭС Цитологія: біологічної рідини 170 грн Заказать услугу
510 Цитологія: пунктат різної локалізації 180 грн Заказать услугу
509КОЖ Цитологія: пунктат шкіри 180 грн Заказать услугу
503 Цитологія: пухлиноподібної утворення 180 грн Заказать услугу
502 Цитологія: шкіра, слизові оболонки 180 грн Заказать услугу
506АСП Цитологія: порожнина матки (мазок-відбиток біоптатів, аспиратів, внутрішньоматкової спіралі) 170 грн Заказать услугу
Мікроелементи
Код Наименование услуги Стоимость
Мідь
888D Мідь, сироватка (Cu; Copper, serum) 245 грн Заказать услугу
Цинк
868D Цинк, сироватка (Zinc, serum; Zn) 320 грн Заказать услугу