Стоимость INVITRO

Не можете найти нужную услугу?

COVID-19
Код Наименование услуги Стоимость
1654 Кількісне визначення рівня антитіл до спайкового (S) білку коронавірусу SARS-CoV-2, IgG 450 грн Заказать услугу
4320 Виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки 450 грн Заказать услугу
1638 Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM). Технологія Abbott 320 грн Заказать услугу
3320 Виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 в мазку зі слизової носоглотки і / або ротоглотки 800 грн Заказать услугу
Гематологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Клінічний аналіз крові
1555ДНП Клінічіний аналіз крові: загальний аналіз, лейкоформула, ШОЕ (з обов'язковою "ручною" мікроскопією мазка крові*) 250 грн Заказать услугу
1515C-ДНП Клінічний аналіз крові 185 грн Заказать услугу
5ДНП Загальний аналіз крові ( без лейкоцитарної формули та ШОЕ) 125 грн Заказать услугу
139ДНП ШОЕ (Швидкість Осідання Еритроцитів) 85 грн Заказать услугу
119 Лейкоцитарна формула (WBC) 85 грн Заказать услугу
150 Ретикулоцити 145 грн Заказать услугу
TRO Тромбоцити, мікроскопія (підрахунок в пофарбованому мазкові за методом Фоніо) 95 грн Заказать услугу
Iмуногематологічні дослідження
999 Прямий антиглобуліновий тест, поліспецифічний 450 грн Заказать услугу
Алоімунні антитіла
140 Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) 445 грн Заказать услугу
Коагулологічні дослідження (коагулограма)
1 АЧТЧ (АПТЧ, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час, кефалін-каоліновий час) 85 грн Заказать услугу
2 Протромбін + MHO (протромбіновий час) 120 грн Заказать услугу
194 Тромбіновий час 90 грн Заказать услугу
3 Фібриноген 110 грн Заказать услугу
164 D-димер 185 грн Заказать услугу
4 Антитромбін ІІІ 285 грн Заказать услугу
190 Вовчаковий антикоагулянт 330 грн Заказать услугу
1296 SCCA (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 395 грн Заказать услугу
1306 Час згортання крові (лише місто Дніпропетровськ: Чкалова 38, Мира 35, Привокзальна 4, Тітова 21) 100 грн Заказать услугу
Біохімічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Глюкоза та метаболіти вуглеводного обміну
16 Глюкоза в крові 115 грн Заказать услугу
109 Глюкоза в сечі 95 грн Заказать услугу
18 Глікований (глікозильований) гемоглобін 190 грн Заказать услугу
ГТГ Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 225 грн Заказать услугу
ГТГС Глюкозо-толерантний тест із визначенням глюкози та С-пептиду в венозній крові натщесерце та після навантаження через 2 години 515 грн Заказать услугу
ГТБ-С Глюкозотолератний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ 340 грн Заказать услугу
Білки та амінокислоти
10 Альбумін (у крові) 85 грн Заказать услугу
153 Гомоцистеїн 380 грн Заказать услугу
28 Загальний білок (у крові) 85 грн Заказать услугу
95 Альбумін (у сечі) 190 грн Заказать услугу
97 Загальний білок (в сечі) 85 грн Заказать услугу
Низькомолекулярні азотисті речовини
111 Сечовина (в сечі) 85 грн Заказать услугу
112 Сечова кислота в сечі 85 грн Заказать услугу
96 Проба Реберга (кліренс андогенного креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації) 120 грн Заказать услугу
110 Креатинін (в сечі) 85 грн Заказать услугу
27 Сечова кислота в крові 85 грн Заказать услугу
26 Сечовина (в крові) 85 грн Заказать услугу
22 Креатинін (у крові) 85 грн Заказать услугу
Пігменти
13 Білірубін загальний 85 грн Заказать услугу
14 Білірубін прямий (білірубін кон’югований, пов’язаний) 85 грн Заказать услугу
Ліпіди
30 Тригліцериди 85 грн Заказать услугу
31 Холестерол загальний (холестерин) 85 грн Заказать услугу
32 Холестерол-ЛПВЩ (Холестерин ліпопротеїнів високої щільності) 85 грн Заказать услугу
33 Холестерин ЛПНЩ 85 грн Заказать услугу
219 Аполіпопротеїн А1 115 грн Заказать услугу
220 Аполіпопротеїн В 115 грн Заказать услугу
Ферменти
34 Холінестераза 100 грн Заказать услугу
108 Альфа-Амілаза (Діастаза сечі) 85 грн Заказать услугу
36 Фосфатаза лужна (ЛФ) 85 грн Заказать услугу
24 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) 85 грн Заказать услугу
23 Ліпаза 105 грн Заказать услугу
19 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа) 120 грн Заказать услугу
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ, глутамілтранспептидаза) 85 грн Заказать услугу
12 Альфа-Амілаза панкреатична 100 грн Заказать услугу
11 Альфа - Амілаза (Діастаза) 85 грн Заказать услугу
9 АсАТ (АСТ, аспартатамінотрансфераза) 85 грн Заказать услугу
8 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза, аланінтрансаміназа) 85 грн Заказать услугу
Вітаміни
928 Вітамін D (25-OH) 400 грн Заказать услугу
118 Фолієва кислота 210 грн Заказать услугу
117 Вітамін B12 (ціанокобаламін, кобаламін) 220 грн Заказать услугу
Неорганічні речовини (макро- та мікроелементи)
113 Кальцій (у сечі) 85 грн Заказать услугу
37 Кальцій загальний (Ca) 85 грн Заказать услугу
165 Кальцій іонізований (Ca++) 165 грн Заказать услугу
115 Фосфор (у сечі) 75 грн Заказать услугу
48 Залізо (Fe) 85 грн Заказать услугу
41 Фосфор неорганічний (P) 75 грн Заказать услугу
40 Магній (Мg) 85 грн Заказать услугу
39 Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) 195 грн Заказать услугу
Специфічні білки
1700 Прокальцитонин (Procalcitonin) 720 грн Заказать услугу
Білки «гострої» фази та маркери запалення
44 Ревматоїдний фактор (РФ) 105 грн Заказать услугу
43 С-реактивний білок (СРБ) 95 грн Заказать услугу
42 АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолізин-О) 105 грн Заказать услугу
Білки, що беруть участь у обміні заліза
49 Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС, НЗЗС) 170 грн Заказать услугу
50 Трансферин (Сидерофілин) 165 грн Заказать услугу
51 Феритин 210 грн Заказать услугу
12TRSF Насичення трансферину 380 грн Заказать услугу
840 Церулоплазмін 255 грн Заказать услугу
Кардіоспецифічні білки та маркери ризику серцево-судинних захворювань
157 Тропонiн-I 225 грн Заказать услугу
1631 Натрійуретичного гормону (В-типу) N-кінцевий пропептид 925 грн Заказать услугу
Маркери метаболізму кісткової тканини та остеопорозу
147 Дезоксипіридинолін (ДПИД) 645 грн Заказать услугу
146 N-Остеокальцин (N-ОК) 370 грн Заказать услугу
Онкомаркери
92 Альфа-фетопротеїн (АФП) 210 грн Заказать услугу
103 ПСА загальний (простатоспецифічний антиген) 200 грн Заказать услугу
104ДНП ПСА вільний (простатоспецифічний антиген вільний) 200 грн Заказать услугу
141 РЕА (Раково-ембріональний антиген) 230 грн Заказать услугу
142 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) 235 грн Заказать услугу
143 Са-125 (Вулеводний антиген 125) 210 грн Заказать услугу
144 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) 220 грн Заказать услугу
166 Cа 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) 350 грн Заказать услугу
208 Бета-2-мікроглобулін в крові 230 грн Заказать услугу
1281 HE4, білок 4 епидидіамиса людини 420 грн Заказать услугу
10ROMA Оцінка ризику рака яєчників за алгоритмом ROMA 590 грн Заказать услугу
209 Нейро-специфічна енолаза 440 грн Заказать услугу
167 Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) 560 грн Заказать услугу
1280 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) 370 грн Заказать услугу
Лікарський моніторинг
90 Вальпроєва кислота 230 грн Заказать услугу
91 Карбамазепін 240 грн Заказать услугу
Белки, участвующие в обмене железа
841 Гаптоглобін 200 грн Заказать услугу
Маркери функції нирок
40CKDEPI Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації) -для людей 18-70 років 125 грн Заказать услугу
Гормональні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
222 Еритропоетин 350 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка андрогенної функції
168 Дигідротестостерон (ДГТ) 325 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гіпофізарно-надниркової системи
100 АКТГ (Адренокортикотропний гормон, кортикотропін) 280 грн Заказать услугу
65 Кортизол (Гідрокортизон) 265 грн Заказать услугу
174 Соматомедин- С (Інсуліноподібний фактор росту I, ІФР-1) 280 грн Заказать услугу
178 Кортизол (вільний кортизол) в добовій сечі 280 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гормональної регуляції обміну кальцію і фосфору
102 Паратиреоїдний гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) 205 грн Заказать услугу
171 Кальцитонін 340 грн Заказать услугу
Гіпофізарні гонадотропні гормони та пролактин
59 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 195 грн Заказать услугу
60 Лютеїнізуючий гормон (ФСГ) 200 грн Заказать услугу
61 Пролактин 195 грн Заказать услугу
1309 Макропролактин (якісне визначення), пролактин (кількісне визначення) 370 грн Заказать услугу
Естрогени та прогестини
62 Естрадіол (E2) 185 грн Заказать услугу
63 Прогестерон 195 грн Заказать услугу
Оцінка андрогенної функції
64 Тестостерон 195 грн Заказать услугу
101 Дегідроепіандростерон-сульфат 210 грн Заказать услугу
149 Глобулін, що зв'язує статеві гормони 195 грн Заказать услугу
154 17-ОН прогестерон 200 грн Заказать услугу
169 Вільний тестостерон 240 грн Заказать услугу
195 Андростендіон 330 грн Заказать услугу
1344 Індекс вільного тестостерону - ІВТ (тестостерон загальний, ГЗСО) 400 грн Заказать услугу
Скринінг хромосомної патології плода (пренатальний скринінг)
PRS1 Пренатальний скринінг трисомій з урахуванням індивідуального ризику: 1 триместр (PRISCA-1) 455 грн Заказать услугу
PRS2 Пренатальний скринінг трисомій із урахуванням індивідуального ризику 2 триместр (PRISCA-2) 585 грн Заказать услугу
PRN3 Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МОМ для АФП і ЕЗ) 545 грн Заказать услугу
PRN2 Пренатальный скринінг 2 триместр (15-19 неделі) 535 грн Заказать услугу
PRN1 Пренатальный скринінг 1 триместр (9-13 недели) 405 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка ендокринної функції підшлункової, залози та діагностика діабету
148 С-Пептид 195 грн Заказать услугу
172 Інсулін 195 грн Заказать услугу
МП11 Підшлункова залоза (скринінг) 290 грн Заказать услугу
11HOMA Індекс НОМА: глюкоза, інсулін, індекса НОМА-IR 280 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка соматропної функції гіпофіза
99 Соматотропний гормон (соматотропін) 215 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка функції гіпофіза
38ПР Гормони гіпофіза 765 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка функції щитовидної залози
53 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) 160 грн Заказать услугу
54 Тироксин загальний (Т4 загальний, тетрайодтиронін загальний 80 грн Заказать услугу
55 Тироксин вільний (Т4 вільний) 160 грн Заказать услугу
56 Тиреотропний гормон (ТТГ) 160 грн Заказать услугу
57 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 205 грн Заказать услугу
58 Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) 200 грн Заказать услугу
197 ТГ (Тиреоглобулін) 205 грн Заказать услугу
199 АТ до рТТГ (антитіла до рецепторів ТТГ) 380 грн Заказать услугу
52 Трийодтиронін загальний (ТЗ загальний) 80 грн Заказать услугу
Моніторинг вагітності, біохімічні маркери стану плода
66 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 205 грн Заказать услугу
134 Вільний естріол (Е3) 185 грн Заказать услугу
161 PAPP-A (Асоційований із вагітністю протеїн-А плазми) 240 грн Заказать услугу
189 Вільна b-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний b-ХГЛ) 210 грн Заказать услугу
207 Плацентарний лактоген 625 грн Заказать услугу
PRS2 Пренатальний скринінг трисомії 2-го триместру вагітності, PRISCA-2 585 грн Заказать услугу
PRS1 Пренатальний скринінг трисомії 1-го триместру вагітності, PRISCA-1 455 грн Заказать услугу
1389 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM (IgM к Epstein-Barr virus) 545 грн Заказать услугу
Нестероїдні регуляторні фактори статевих залоз
1144 АнтиМюлерів гормон (АМГ) 515 грн Заказать услугу
Остеопороз
37ПР Контроль ранніх строків вагітності 360 грн Заказать услугу
71ПР Діагностика остеопорозу 1245 грн Заказать услугу
Iмунологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
Компоненты комплемента
1315C3 С3 Компоненти системи комплемента 250 грн Заказать услугу
1316C4 С4 Компоненти системи комплемента 250 грн Заказать услугу
Лабораторна оцінка гуморального та клітинного імунітету
193 Компоненти системи комплемента 495 грн Заказать услугу
Імуноглобуліни
45 Імуноглобуліни класу А (IgA) 150 грн Заказать услугу
46 Імуноглобуліни класу M (IgM) 150 грн Заказать услугу
47 Імуноглобуліни класу G (IgG) 150 грн Заказать услугу
1235ЦИК-D Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 220 грн Заказать услугу
Маркери аутоімунних захворювань
125 Антиядерні антитіла (АЯА, антинуклеарні антитіла) 370 грн Заказать услугу
126 Антитіла класу IgG до двоспіральної (нативної) ДНК 550 грн Заказать услугу
137/138 Антитіла до фосфоліпідів IgM / IgG 570 грн Заказать услугу
804 Антитіла до мітохондрій 580 грн Заказать услугу
967 Антитіла до кардіоліпіду (скринінг IgM, IgG) 515 грн Заказать услугу
1204 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду 580 грн Заказать услугу
1373 Антитіла до тканинної трансглютамінази сумарні (IGA, IGG) 620 грн Заказать услугу
1332 Антитіла до модифікованого цитрулінованого виментину, IgG 705 грн Заказать услугу
Аутоімунні ураження печінки
1394 ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий») 490 грн Заказать услугу
Аутоімунні ураження шлунково-кишкового тракту. Целіакія
1811 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG») 675 грн Заказать услугу
1812 ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA») 675 грн Заказать услугу
270 Антитіла класу IgG до гліадину 505 грн Заказать услугу
Васкуліти і ураження нирок
1394 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНЦА» 490 грн Заказать услугу
Системні захворювання сполучної тканини
1395 ІМУНОБЛОТ. Профіль «АНA» 1340 грн Заказать услугу
Алергологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
67 Імуноглобулін Е загальний (IgE загальний) 210 грн Заказать услугу
948 Еозінофільний катіонний білок 580 грн Заказать услугу
Інгаляційні алергени (IgE - алерген-специфічні)
604 Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1;CommonRagweed, Mugwort, English Plantain,LambsQuarters, Russian Thistle,IgE) 180 грн Заказать услугу
606 Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) 150 грн Заказать услугу
605 Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, E1, IgE) 150 грн Заказать услугу
1070 Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse, IgE 180 грн Заказать услугу
602 Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE 180 грн Заказать услугу
692 Суміш алергенів (пір’я) декоративних птахів (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP72): хвилястий папуга (Е78), папуга (Е91), канарка (Е201) 345 грн Заказать услугу
691 Суміш алергенів (пір’я) свійської птиці (IgE, загальна відповідь за сумішшю ЕP71): гусяче пір’я (Е70), куряче пір’я (Е85), качине пір’я (Е86), індиче пір’я (Е89) 180 грн Заказать услугу
689 Суміш алергенів (епітелій/шерсть/сеча) тварин (IgE, загальна відповідь по суміші EP2): кіт (Е1), собака (Е5), морська свинка (Е6), щур (Е87), миша (Е88) 180 грн Заказать услугу
603 Суміш алергенів (пилок) дерев (IgE, загальна відповідь по суміші TP9): вільха (Т2), ліщина (Т4), верба (Т12), береза (Т3), дуб (Т7) 180 грн Заказать услугу
601 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP3): колосок запашний (G1), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), жито (G12), бухарник шерстистий (G13) 180 грн Заказать услугу
600 Суміш алергенів (пилок) трав (IgE, загальна відповідь по суміші GP1): грястиця збірна (G3), вівсяниця лучна (G4), райграс багаторічний (G5), тимофіївка лучна (G6), тонконіг (G8) 180 грн Заказать услугу
Харчові алергени (IgE - алерген-специфічні)
633 Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) 150 грн Заказать услугу
608 Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) 150 грн Заказать услугу
612 Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) 150 грн Заказать услугу
618 Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) 150 грн Заказать услугу
607 Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) 150 грн Заказать услугу
637 Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel, FP 15 : F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик), IgE) 180 грн Заказать услугу
639 Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина), IgE) 180 грн Заказать услугу
696 Суміш харчових продуктів «овочі» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP51): помідор (F25), морква (F31), картопля (F35), часник (F47), гірчиця (F89) 180 грн Заказать услугу
695 Суміш харчових продуктів «зернові культури» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP3): пшениця (F4), овес (F7), кукурудза (F8), кунжут (F10), гречка (F11) 180 грн Заказать услугу
694 Суміш харчових продуктів «горіхи» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP1): арахіс (F13), фундук (F17), бразильський горіх (F18), мигдаль (F20), кокос (F36) 180 грн Заказать услугу
693 Суміш харчових продуктів «морепродукти» (IgE, загальна відповідь за сумішшю FP2): тріска (F3), креветка (F24), мідії (F37), тунець (F40), лосось (F41) 180 грн Заказать услугу
Дослідження сечі
Код Наименование услуги Стоимость
225 β-2 мікроглобулін (в сечі) 230 грн Заказать услугу
Біохімічний аналіз сечі
115110 Фосфор, разова порція сечі (з креатиніном і розрахунком нормалізованого за креатиніном показника) 150 грн Заказать услугу
97110 Білок, разова порція сечі 150 грн Заказать услугу
1318110 Магній (відношення магній/креатинін), разова порція сечі 150 грн Заказать услугу
1318 Магній, добова порція сечі 85 грн Заказать услугу
95110 Альбумін (мікроальбумін) в разовій порції сечі (відношення альбуми/креатинин) 250 грн Заказать услугу
110113 Кальцій сечі, кількісний тест (відношення калюці/креатинин) 150 грн Заказать услугу
Клінічний аналіз сечі
401 Кальцій сечі, якісний тест (проба Сулковича) 135 грн Заказать услугу
116 Загальний аналіз сечі (із мікроскопією осаду) 120 грн Заказать услугу
98 pH (рower Hydrogen, показник кислотності) 85 грн Заказать услугу
225 Бета 2 мікроглобулін в сечі 230 грн Заказать услугу
1305 Кетонові тіла (ацетон в сечі) 90 грн Заказать услугу
272 Аналіз сечі за Нечипоренко 105 грн Заказать услугу
1304-3 Трьохстаканна проба сечі 120 грн Заказать услугу
1304-2 Трьохстаканна проба сечі 120 грн Заказать услугу
1304-1 Трьохстаканна проба сечі 120 грн Заказать услугу
1305 Кетонові тіла (ацетон) 90 грн Заказать услугу
Дослідження калу
Код Наименование услуги Стоимость
Біохімічний аналіз калу
240ДНП Визначення прихованої крові в калі 325 грн Заказать услугу
Клінічний аналіз калу
158 Копрограма 160 грн Заказать услугу
Дослідження сперми
Код Наименование услуги Стоимость
599 Спермограма 350 грн Заказать услугу
Антиспермальні антитіла
223 Антиспермальні АТ до крові 225 грн Заказать услугу
224 Антиспермальні АТ до сперми 245 грн Заказать услугу
Мікроскопічні, цитологічні дослідження
Код Наименование услуги Стоимость
517 Цитологічні дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу (забарвлення за Папаніколау, Рар-тест 350 грн Заказать услугу
445 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 140 грн Заказать услугу
456/479 Дизбактеріоз кишківника (з антибіотикограмою) 510 грн Заказать услугу
380 ФЕМОФЛОР СКРИН 850 грн Заказать услугу
9995 Дослідження на наявність клітин патогенних грибів (нігтової пластини, лусочки шкіри, волосся) 160 грн Заказать услугу
5507 Мікроскопічні доследження секрету предміхурової залози 140 грн Заказать услугу
505 Дослідження зішкрібів шийки матки та цервікального каналу 160 грн Заказать услугу
512 Дослідження зішкрібів (мазків) зі слизової оболонки порожнини носа, у тому числі на наявність еозинофілів (назальний секрет) 160 грн Заказать услугу
504ЭНД Дослідження ендоскопічного матеріалу 160 грн Заказать услугу
Дисбіотічні стани кишечнику та піхви: фемофлор, скрінінг
Код Наименование услуги Стоимость
3251 ЗБМ, Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma 900 грн Заказать услугу
3253 Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis+ КВМ 900 грн Заказать услугу
3252 Urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp. 900 грн Заказать услугу
3250УРО АНДРОФЛОР 900 грн Заказать услугу
Загальна оцінка природної мікрофлори організму
447 Дослідження на біоценоз піхви та визначення чутливості до антибіотиків (з мікроскопією нативного препарату) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 645 грн Заказать услугу
456 Дизбактеріоз кишківника 515 грн Заказать услугу
Гарднерельоз: бактеріальний вагіноз
305УРО Гарднерела, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220 грн Заказать услугу
305СП Гарднерела, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
305МОЧ Гарднерела, визначення ДНК у сечі 220 грн Заказать услугу
Діагностика інфекційних захворювань
Код Наименование услуги Стоимость
25Д Дослідження вій на демодекс 165 грн Заказать услугу
Бактеріальні інфекції
1318 Антитіла класу IgА до антигенів Helicobacter рylori, імуноблот 85 грн Заказать услугу
1391 Антитіла, асоційовані з аутоімунними хворобами печінки 960 грн Заказать услугу
1815 ІМУНОБЛОТ IgA, IgG к Воrdetella pertussis 895 грн Заказать услугу
1385 ИМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG 490 грн Заказать услугу
1384 ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA 490 грн Заказать услугу
1813 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА 515 грн Заказать услугу
1386 ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG 515 грн Заказать услугу
3113 Збудник кашлюка, визначення ДНК (Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica) 505 грн Заказать услугу
Загальні оглядові дослідження: бактеріоскопічні та культуральні
441-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (сеча) 395 грн Заказать услугу
443 Чутливість до бактеріофагів 205 грн Заказать услугу
446-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (речовини, що відділяються від статевих органів) 395 грн Заказать услугу
464-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (грудне молоко) 395 грн Заказать услугу
465-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з ока) 395 грн Заказать услугу
467-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (зів, ніс, пазухи) 395 грн Заказать услугу
473-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( речовини, що виділяються з вуха) 395 грн Заказать услугу
474-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків (гній, речовини, що виділяються з ран) 395 грн Заказать услугу
477-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків 395 грн Заказать услугу
478 Антибіотикограма 125 грн Заказать услугу
472-А Посів на флору та чутливість до антибіотиків ( з мікроскопією нативного препарату) 395 грн Заказать услугу
490 Мікрофлора порожнини рота, ротоглотки, носа (скринінг аеробів, мікроаерофілів), ідентифікація та кількісний облік нормальної, умовно-патогенної, патогенної флори, визначення чутливості до антимікробних препаратів 400 грн Заказать услугу
Бореліоз (Хвороба Лайма)
1383 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛОЗ IgG — антитіла класу IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG, immunoblot) 615 грн Заказать услугу
1382 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM — антитіла класу IgM до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM, immunoblot) 615 грн Заказать услугу
1816 ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM/IgG — антитіла класу IgM/IgG до антигенів Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM/IgG, immunoblot) 1020 грн Заказать услугу
244 Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgM) 250 грн Заказать услугу
243 Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi sensu lato (Anti-Borrelia burgdorferi s.l. IgG) 250 грн Заказать услугу
Гонорея
306УРО Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220 грн Заказать услугу
306СП Гонокок, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
306РОТ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 220 грн Заказать услугу
306ПРК Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 220 грн Заказать услугу
306МОЧ Гонокок, визначення ДНК у сечі 220 грн Заказать услугу
306ГЛЗ Гонокок, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 220 грн Заказать услугу
449 Посів на гонокок та чутливість до антибіотиків 355 грн Заказать услугу
Мікоплазмова інфекція
181 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ (Антитіла класу IgМ до Mycoplasma pneumoniae) 255 грн Заказать услугу
182 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Mycoplasma pneumoniae) 255 грн Заказать услугу
347СЛН Мікроплазма, визначення ДНК в слині 560 грн Заказать услугу
347РОТ Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 560 грн Заказать услугу
347МК Мікроплазма, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 560 грн Заказать услугу
308УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220 грн Заказать услугу
308СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
308МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 220 грн Заказать услугу
302УРО Мікроплазма, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220 грн Заказать услугу
302СП Мікроплазма, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
302МОЧ Мікроплазма, визначення ДНК у сечі 220 грн Заказать услугу
440/444 Посів на уреаплазму, мікроплазму та чутливість до антибіотиків 420 грн Заказать услугу
180 Антитіла класу IgG до Mycoplasma hominis 210 грн Заказать услугу
Правець
876 Антитіла до правця анатоксину, IgG 435 грн Заказать услугу
Сифіліс
69ДНП Сифіліс RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардіоліпіновий тест) 280 грн Заказать услугу
70 Сифіліс EIA (ИФА) IgG/IgM (антитіла до антигенів Treponema pallidum IgG/IgM) 225 грн Заказать услугу
Стафілококова інфекція
459-А Посів на золотистий стафілокок та чутливість до антибіотиків 255 грн Заказать услугу
Стрептококова інфекція
488 Стрептокок групи В (S.pyogenes), антигенний тест 310 грн Заказать услугу
487 Стрептокок групи А (S.pyogenes), антигенний тест 310 грн Заказать услугу
Туберкульоз
1266 Anti-M.tuberculosis IgG+IgM+IgA (Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis) 265 грн Заказать услугу
Уреаплазмова інфекція
264 Anti-U.urealyticum -IgG (Антитіла класу IgG до Ureaplasma urealiticum) 210 грн Заказать услугу
Хелікобактерна інфекція
484 Хелікобактер пілорі 250 грн Заказать услугу
Хламідійна інфекція
105 Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis 230 грн Заказать услугу
106 Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 210 грн Заказать услугу
105/6 Антитіла класу IgG, IgA до Chlamydia trachomatis 400 грн Заказать услугу
301УРО Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
301СП Хламідії, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
301РОТ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 230 грн Заказать услугу
301ПРК Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової прямої кишки 230 грн Заказать услугу
301МОЧ Хламідії, визначення ДНК у сечі 230 грн Заказать услугу
301ГЛЗ Хламідії, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 230 грн Заказать услугу
301ВПТ Хламідії, визначення ДНК у випоті 230 грн Заказать услугу
349МК Хламідії, визначення ДНК в мокротинні, змивах, лаважній рідині 560 грн Заказать услугу
301СМЖ Хламідії, визначення ДНК у спинномозковій рідині 230 грн Заказать услугу
185 Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydophila pneumoniae) 255 грн Заказать услугу
Вірусні інфекції
1814 ІМУНОБЛОТ IgM/IgG до Epstein-Barr virus) 1020 грн Заказать услугу
1390 ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG (IgG к Epstein-Barr virus) 545 грн Заказать услугу
40ПР Вірус Епштейна-Барр (комплексна серологічна діагностика) 540 грн Заказать услугу
Ротавирус
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест, (кал) 250 грн Заказать услугу
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)
68 ВІЛ 1/2 (антитіла і антиген) 335 грн Заказать услугу
Гепатит A
72 Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 230 грн Заказать услугу
Гепатит B
73 HBs-антиген, Австралійский антиген (якісний) 180 грн Заказать услугу
74 Hbе-антиген вірусу гепатиту В 295 грн Заказать услугу
75 Антитіла класів IgM і IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B 230 грн Заказать услугу
76 Антитіла класів IgM до HB-core антигену вірусу гепатиту B 400 грн Заказать услугу
77 Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B 320 грн Заказать услугу
78 Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B 295 грн Заказать услугу
319СВ Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) якісне в сироватці крові 400 грн Заказать услугу
320 Вірус гепатиту В, визначення ДНК (HBV-DNA) кількісне в сироватці крові 625 грн Заказать услугу
Гепатит C
79 Антитіла до антигенів вірусу гепатиту С 265 грн Заказать услугу
321СВ Вірус гепатиту С в сироватці крові 460 грн Заказать услугу
324ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК, генотипування, в плазмі крові 695 грн Заказать услугу
350-ДНП Вірус гепатиту С, визначення РНК (кількісне) 925 грн Заказать услугу
2447 ІмуноГенетика IL28В: (прогнозування відповіді на противірусну терапію при лікуванні вірусного гепатиту С) 700 грн Заказать услугу
Гепатит D, G
325 Вірус гепатиту D, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 350 грн Заказать услугу
326 Вірус гепатиту G, визначення РНК (HDV-RNA) в сироватці крові 380 грн Заказать услугу
Інфекції, викликані вірусами герпесу
3090ВПТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 230 грн Заказать услугу
3090ГЛЗ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 230 грн Заказать услугу
3090КОЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 230 грн Заказать услугу
3090КР Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 230 грн Заказать услугу
3090МОЧ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в сечі 230 грн Заказать услугу
3090НОС Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 230 грн Заказать услугу
3090РОТ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 230 грн Заказать услугу
3090СЛН Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в слині 230 грн Заказать услугу
3090СМЖ Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у спинномозковій рідині 230 грн Заказать услугу
3090СП Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в серкреті простати, еякулянті 230 грн Заказать услугу
3090УРО Герпес-вірус людини 1 та 2 типу (вірус простого герпесу 1 та 2 типу), визначення ДНК, типування (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
3215 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК 315 грн Заказать услугу
3327 Вітряна віспа, оперізувальний герпес (Varicella-zoster virus), визначення ДНК (плазма крові) 315 грн Заказать услугу
Вітряна віспа: опоясывающий лишай; вірус varicella zoster; вірус герпесу людини 3 типу
257 Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 440 грн Заказать услугу
256 Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи оперізувального герпесу) 440 грн Заказать услугу
Герпесвірус людини 6 типу
352УРО Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352СП Вірус Герпесу 6 типу в секреті простати, еякулянті, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352СМЖ Вірус Герпесу 6 типу у спинномозковій рідині, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352СЛН Вірус Герпесу 6 типу в слині, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352РОТ Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352НОС Вірус Герпесу 6 типу у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352МОЧ Вірус Герпесу 6 типу в сечі, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352КР Вірус Герпесу 6 типу в крові, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
352ВПТ Вірус Герпесу 6 типу у випоті, визначення ДНК 250 грн Заказать услугу
276 Anti-HHV-6 IgG (антитіла класу IgG до герпесвірусу людини типу 6) 425 грн Заказать услугу
Герпетична інфекція: віруси простого герпесу людини 1 і 2 типів
122 Антитіла класу IgG до вірусу простого герпесу I та II типів 215 грн Заказать услугу
123 Антитіла класу IgМ до вірусу простого герпесу I та II типів 195 грн Заказать услугу
Інфекційний мононуклеоз: Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу людини 4 типу)
186 Антитіла класу IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 200 грн Заказать услугу
187 Антитіла класу LgG до капсидного антигена вірусу Епштейна-Барр 200 грн Заказать услугу
255 Антитіла класу LgG до раннього антигена вірусу Епштейна-Барр 200 грн Заказать услугу
351КР Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК в крові 240 грн Заказать услугу
351УРО Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 240 грн Заказать услугу
351СП Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 240 грн Заказать услугу
351СМЖ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у спинномозковій рідині 240 грн Заказать услугу
351СЛН Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у слині 240 грн Заказать услугу
351РОТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 240 грн Заказать услугу
351НОС Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 240 грн Заказать услугу
351МОЧ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у сечі 240 грн Заказать услугу
351ВПТ Вірус Епштейна-Барр, визначення ДНК у випоті 240 грн Заказать услугу
Цитомегаловірусна інфекція: вірус герпесу людини 5 типу
82 Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 195 грн Заказать услугу
83 Антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу , ЦМВ, CMV 195 грн Заказать услугу
310КОЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин шкіри 220 грн Заказать услугу
310ГЛЗ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин кон'юнктиви 220 грн Заказать услугу
310ВПТ Цитомегаловірус, визначення ДНК у випоті 220 грн Заказать услугу
310УРО Цитомегаловірус, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенітального тракту 220 грн Заказать услугу
310СП Цитомегаловірус, визначення ДНК в секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
310СМЖ Цитомегаловірус, визначення ДНК у спинномозковій рідині 220 грн Заказать услугу
310СЛН Цитомегаловірус, визначення ДНК в слині 220 грн Заказать услугу
310РОТ Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин ротоглотки 220 грн Заказать услугу
310НОС Цитомегаловірус, визначення ДНК в зішкрібі епітеліальних клітин слизової носа 220 грн Заказать услугу
310МОЧ Цитомегаловірус, визначення ДНК в сечі 220 грн Заказать услугу
310КР Цитомегаловірус, визначення ДНК в крові 220 грн Заказать услугу
2AVCMV Авідність анти-CMV-IgG (Авідність IgG до цитомегаловірусу) 530 грн Заказать услугу
Кір
2500 Anti-Measles IgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору) кількісний тест 215 грн Заказать услугу
251 Anti-Measles IgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору) 255 грн Заказать услугу
Кліщовий енцефаліт
1227M Лабораторне дослідження кліща для виявлення ДНК збудників хвороб, що переносяться іксодовими кліщами: бореліоз (хвороба Лайма), анаплазмоз, ерліхіоз (Tick laboratory researche: RNA/DNA agent tickborne diseases (Lyme disease, anaplasmosis, ehrlichiosi 940 грн Заказать услугу
Краснуха
84 Антитіла класу IgG до вірусу краснухи 200 грн Заказать услугу
85 Антитіла класу IgМ до вірусу краснухи 200 грн Заказать услугу
Папіломавірусна інфекція
312 Диференційоване визначення ДНК ВПЛ (Вірус папіломи людини, Human papillomavirus, HPV) високого анкогенного ризику 2-х типів (16, 18) + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 230 грн Заказать услугу
313УРО Диференційоване визначення ДНК ВПЛ високого онкогенного ризику 12 типів + КВМ у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 455 грн Заказать услугу
Аденовірусна інфекція
400 Рото-аденовірус, антиген 395 грн Заказать услугу
Грип (скрінінг)
489-ДНП Вірус групи А/В (Influenza A/B), антигенний тест 490 грн Заказать услугу
Вірусні кишкові інфекції
400 Ротавірус, аденовірус, антигенний тест 395 грн Заказать услугу
Кандидоз
442 Посів на Candida та чутливість до антимікотичних препаратів 235 грн Заказать услугу
3023 КАНДИДОЗ СКРИНІНГ: визначення ДНК Candida albicans; ДНК Fungi (клінічно-значимі мікроскопічні гриби) 225 грн Заказать услугу
Паразитарні інфекції
159ЯГ Аналіз калу на яйця гельмінтів 160 грн Заказать услугу
1810 ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК IgG до Echinococcus granulosus / Echinococcus multilocularis 790 грн Заказать услугу
Гельмінтози
159 Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) 50 грн Заказать услугу
Аскаридоз
237 Антитіла класу IgG до антигенів аскарид 340 грн Заказать услугу
Ентеробіоз
160ОСТ Аналіз калу на ентробіозу (яйца гостриць, глисти) 130 грн Заказать услугу
Ехінококоз
229 Антитіла класу IgG до антигенів ехінококу 255 грн Заказать услугу
Опісторхоз
230 Антитіла класу IgG до антигенів опісторхісу 240 грн Заказать услугу
Токсокароз
232 Антитіла класу IgG до антигенів токсокар 260 грн Заказать услугу
Трихінельоз
233 Антитіла класу IgG до антигенів трихінел 255 грн Заказать услугу
Лямбліоз
234 Антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG 250 грн Заказать услугу
483 Антиген лямблії 255 грн Заказать услугу
Токсоплазмоз
80 Антитіла класу IgG до Тoxoplasma gondii 200 грн Заказать услугу
81 Антитіла класу IgМ до Тoxoplasma gondii 200 грн Заказать услугу
335СМЖ Токсоплазма, визначення ДНК у спинномозковій рідині 255 грн Заказать услугу
335ВПТ Токсоплазма, визначення ДНК у випоті 255 грн Заказать услугу
1AVTOXO Авідність антитіл IgG до токсоплазми 330 грн Заказать услугу
Трихомоніаз
261 Антитіла класу IgG до Trichomonas vaginalis 210 грн Заказать услугу
307УРО Трихомонада, визначення ДНК у зішкрібі епітеліальних клітин урогенитального тракту 220 грн Заказать услугу
307СП Трихомонада, визначення ДНК у секреті простати, еякулянті 220 грн Заказать услугу
307МОЧ Трихомонада, визначення ДНК у сечі 220 грн Заказать услугу
Урогенітальні інфекції
3153 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1250 грн Заказать услугу
3152 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1250 грн Заказать услугу
3151 Андрофлор, дослідження мікрофлори урогенитального тракту чоловіка методом ПЦР в режимі реального часу (якісний та кількісний формат) 1250 грн Заказать услугу
Генетичні схильності
Код Наименование услуги Стоимость
7252БЗ Генетичне чоловіче безпліддя. Делеція AZF локуса 965 грн Заказать услугу
7253 імуногенетика IL28B 730 грн Заказать услугу
Болезни желудочно-кишечного тракта
7691LCI Лактозна недостатність ( непереносимість молочних продуктів)- аналіз гену MCM6 350 грн Заказать услугу
Імуногенетика
1334 Молекулярно-генетичне обстеження HLA-B27 760 грн Заказать услугу
Репродуктивне здоров'я
124ГП/БЗ Спадкові випадки раку молочної залозиі/або яєчників, гени BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT) 1335 грн Заказать услугу
Система згортання крові
138ГП/БЗ Гіпергомоцистеїнемія (генетичні фактори ризику порушень ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ). Поліморфізми 4): MTHFR (677 та 1298), MTRR (66), MTR (2756). 460 грн Заказать услугу
19ГП/БЗ Розгортуне обстеження генів системи гемостаза ( схильність до розвитку судинних тромбозів). Поліморфізми (12): F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR. 1935 грн Заказать услугу
123ГП/БЗ Тромбози - мінімум: скорочена панель. Поліморфізми (2): F2, F5. 235 грн Заказать услугу
Цитологические исследования
Код Наименование услуги Стоимость
509МЖЕ Цитологія: пунктат з молочної залози 170 грн Заказать услугу
507МЖЕ Цитологія: виділення з молочної залози 160 грн Заказать услугу
507ТЭС Цитологія: біологічної рідини 160 грн Заказать услугу
510 Цитологія: пунктат різної локалізації 170 грн Заказать услугу
509КОЖ Цитологія: пунктат шкіри 170 грн Заказать услугу
503 Цитологія: пухлиноподібної утворення 170 грн Заказать услугу
502 Цитологія: шкіра, слизові оболонки 170 грн Заказать услугу
506АСП Цитологія: порожнина матки (мазок-відбиток біоптатів, аспиратів, внутрішньоматкової спіралі) 160 грн Заказать услугу
Мікроелементи
Код Наименование услуги Стоимость
Мідь
888D Мідь, сироватка (Cu; Copper, serum) 245 грн Заказать услугу
Цинк
868D Цинк, сироватка (Zinc, serum; Zn) 290 грн Заказать услугу