В связи с внеплановыми отключениями электроэнергии выдача результатов после прохождения МРТ может задерживаться до нескольких часов. Спасибо за ваше понимание!

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ВЕБСАЙТІ

  1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА.

1.1. Ця Політика конфіденційності є локальним актом, який регулює питання обробки та захисту персональних даних, які Користувач передає на вебсайті та/або інших онлайнових-ресурсах в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет за посиланням — https://unimed.zp.ua/ та Прикладних програм для використання сайту і доступу до персонального кабінету, надалі «Сервіс».

1.2. Ця Політика конфіденційності розроблена на підставі Закону України «Про захист персональних даних», надалі «Закон», й призначена для публічного ознайомлення необмеженого кола осіб на вебсайті в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет за посиланням — https://unimed.zp.ua/, в розділі «Політика конфіденційності».

 

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ.

2.1. Користувач — фізична особа відвідує Інтернет-ресурс та/або використовує Сервіс в режимі реального часу через Інтернет.

2.2. Суб’єкт персональних даних — Користувач, а також інше третя особа, яку прямо чи опосередковано визначено за допомогою персональних даних.

2.3. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

До персональних даних належать:

— дані, які Користувач самостійно надає (вводить в спеціальні поля при використанні Сервісу): прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, адреса реєстрації, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону, громадянство, реквізити страхового поліса, страховий номер індивідуального особового рахунку в Пенсійному Фонді України, дані лабораторних, мікробіологічних досліджень, стан здоров’я, захворюваннях, час запису. Обов’язкова для надання Сервісу інформація позначена спеціальним чином, інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

— дані, які автоматично передаються Сервісу в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів Cookies, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісу, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

2.4. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.5. Знеособлені дані — дані позбавлені унікальної інформації, тобто без використання додаткової інформації неможливо визначити приналежність такої інформації, і які були змінені або об’єднані для надання узагальненої, анонімної інформації.

2.6. Вебсайт, онлайновий-ресурс — сукупність інтегрованих засобів технічного і програмно-апаратного характеру; інформації, призначеної для публікації в текстовій, графічній, мультимедійній формах; інші елементи: вихідний текст і об’єктний код, окремі програми для ЕОМ, інтерфейси, інструкції; дизайн (графічне оформлення) і окремі елементи дизайну; найменування, тексти, шрифти, аудіо ряд, візуальний ряд, а також будь-яка інформація розміщена в будь-якому розділі/підрозділі вебсайту/онлайнового-ресурсу.

2.7. IP-адреса (Internet Protocol Address) — унікальна мережева адреса (числовий ідентифікатор) конкретного пристрою в складі комп’ютерної мережі, побудованої на основі протоколу TCP/IP.

2.8. URL-адреса — покажчик розміщення вебсайту або онлайнового-ресурсу в Інтернеті.

2.9. Посилання (гіперпосилання) — частина гіпертекстового документа, яка посилається на інший елемент (команду, заголовок, текст, зображення, примітка) в самому документі, на інший об’єкт (додаток, каталог, файл), розташований в комп’ютерній мережі або Інтернет, або на елементи об’єкта.

2.10. Файл Cookies — невеликий за обсягом файл з даними, відправлений онлайновим-ресурсом і зберігається на комп’ютері Користувача, який вебклієнт або веббраузер кожен раз пересилає онлайновому-ресурсу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного онлайнового-ресурсу.

2.11. Список (log files) — це файли, що містять системну інформацію роботи онлайнового-ресурсу або комп’ютера, в які заносяться певні дії Користувача або програми.

2.12. Конклюдентні дії — дії Користувача, що виражають його волю установити правовідносини, але не у формі усного або письмового волевиявлення, а поведінкою, за яким можна зробити висновок про такий намір.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

3.1. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Інтернет-ресурсу і не контролює та не несе відповідальності за вебсайти та/або інші онлайнові-ресурси третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Інтернет-ресурсі. Користувачеві рекомендовано ознайомитися з політикою конфіденційності пов’язаних вебсайтів та/або онлайнових-ресурсів, політика конфіденційності та діяльність яких відрізняються.

3.2. Використання Інтернет-ресурсу та/або Сервісу означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних.

3.3. У разі незгоди з умовами цієї Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Інтернет-ресурсу та/або Сервісу.

3.4. Достовірність персональних даних, наданих Користувачем Інтернет-ресурсу та/або Сервісу, не перевіряється.

3.5. Інтернет-ресурс використовує Файли Cookies та Список (log files) для відстеження інформації про користувачів. Файли Cookies зберігаються на комп’ютері користувача і згодом використовуються для відстеження варіантів сторінок, які бачив Користувач, підрахунку натискань зроблених Користувачем на тому чи іншому варіанті сторінки, для моніторингу трафіку, для вимірювання популярності сервісних налаштувань. Дана інформація потрібна для надання релевантних даних і послуг, дозволяє переконатися, що Користувачі бачать саме ту цільову сторінку, яку вони очікують побачити, в тому випадку, якщо вони повертаються через ту ж URL-адресу. Призначення Логов (log files) — протоколювання операцій, що виконуються на комп’ютері, для подальшого аналізу адміністратором. Регулярний перегляд журналів дозволяє визначити помилки в роботі Інтернет-ресурсу в цілому або конкретного Сервісу (особливо приховані помилки, які не виводяться при перегляді в браузері), діагностувати зловмисну ​​активність, зібрати статистику відвідувань Інтернет-ресурсу.

3.6. Власник Сервісу виробляє облік інформації про IP-адресу Користувача, тип браузера, використовуваного Користувачем. Дана інформація може бути використана при виявленні помилок в роботі Інтернет-ресурсу та/або Сервісу і для забезпечення безпеки (випадків шахрайства, неправомірних дій).

 

  1. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Персональні дані власник сервісу використовує для:

4.1.1. ідентифікації Користувача і надання доступу до Інтернет-ресурсу та/або Сервісу;

4.1.2. складання медичної, звітної й бухгалтерської документації;

4.1.3. забезпечення якості та зручності надання інформації, більш ефективного використання Інтернет-ресурсу та/або Сервісу;

4.1.4. встановлення зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Інтернет-ресурсу та/або Сервісу, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;

4.1.5. інформування та взаємодії за допомогою телефону, електронної пошти, форми зворотного зв’язку, чату, месенджера, додатки, соціальної мережі тощо;

4.1.6. при подачі претензії чи відповіді на подані претензії;

4.1.7. визначення місця знаходження Користувача;

4.1.8. інформування про зміни або доповнення до Сервісу, про наявність будь-яких послуг, які надає Власник;

4.1.9. інформування про нові послуги, спеціальні акції та пропозиції;

4.1.10. аналізу якості наданого Сервісу, поліпшення якості обслуговування, оцінки рівня обслуговування, моніторингу трафіку і показника популярності різних варіантів обслуговування;

4.1.11. здійснення маркетингових заходів, в тому числі для проведення конкурсів та рекламних акцій, обробки результатів конкурсів та рекламних акцій;

4.1.12. завантаження і коригування контенту в особистому кабінеті;

4.1.13. дотримання цієї Політики конфіденційності;

4.1.14. захисту прав і законних інтересів, відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. ОТРИМАННЯ І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

5.1. У процесі використання Сервісу Користувач самостійно вводить в спеціально відведені поля наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, час, номер телефону, електронну пошту, інші відомості на свій розсуд.

5.2. Всі персональні дані виходять безпосередньо у Користувача, який самостійно приймає рішення про необхідність передачі своїх персональних даних шляхом вчинення конклюдентних дій на Інтернет-ресурсі, в тому числі, але не обмежуючись, використовуючи Сервіс, реєструючись, підписуючись на розсилку, відзначаючи пункт «Я приймаю умови політики конфіденційності й Правил користування».

5.3. Сервіс та збирання особистої інформації не передбачені для осіб молодших від повнолітнього віку, визначеного чинним законодавством України.

5.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється будь-яким законним способом відповідно до вимог Закону, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», шляхом змішаної обробки без передачі й з передачею внутрішньою мережею Сервісу, з передачею і без передачі мережею Інтернет.

5.5. Зберігання персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, але не менше 1 (одного) року.

5.6. При втраті або розголошення персональних даних Користувач інформується про втрату або розголошення персональних даних.

5.7. Приймаються всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.8. У процесі використання Сервісу Користувачеві пропонується ознайомитися із Політикою конфіденційності, Угодою Користувача про використання Сервісу, а також надання Згоди на обробку та зберігання своїх персональних даних, проставляючи відмітку у відповідному полі та натискаючи на активну іконку «Погоджуюсь».

5.9. Володілець персональних даних має право:

5.9.1. передавати персональні дані Користувача третім особам (кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку тощо), коли передача необхідна для використання Користувачем Сервісу, обробки запиту, обслуговування Користувача або для виконання певної угоди або договору з Користувачем, тільки в необхідному для цього обсязі.

5.9.2. передавати особисті дані відповідним службам в передбачених Законом випадках, якщо це робиться для захисту здоров’я, життя чи свободи;

5.9.3. використовувати персональні дані Користувача для електронної розсилки новин і спецпропозицій, оформлення і проведення надання послуг, включаючи доставлення комерційних пропозицій.

5.9.4. використовувати персональні дані Користувача для отримання знеособлених даних для внутрішнього користування і для обміну з іншими особами на вибірковій основі. Знеособлені дані використовуються для потенційного виявлення клієнтів, цільових сторінок або кінцевих користувачів.

5.10. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Користувачем.

5.11. Користувач може запросити відомості, зазначені в ч. 2 ст. 8 Закону.

5.12. У деяких випадках, відповідно до Закону, обробка персональних даних здійснюється тільки за наявності згоди суб’єкта персональних даних в письмовій формі.

5.13. Особливості відкликання, надання відомостей та обробки персональних даних у випадках, коли необхідна письмова згода, зазначені в Законі.

 

  1. БЕЗПЕКА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. Володілець персональних даних прагне запобігти несанкціонованому доступу до персональних даних Користувача, проте, ніяка передача даних через Інтернет, мобільний або через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100% безпеку. Тож, володілець персональних даних буде продовжувати зміцнювати систему безпеки в міру доступності нових технологій та методів.

6.2. Користувач самостійно контролює дані, які повідомляє при використанні Інтернет-ресурсу. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці особистості та/або будь-якої іншої особистої інформації. Завжди будьте обережні та відповідальні щодо Вашої особистої інформації. Володілець персональних даних не несе відповідальності за використання і не може контролювати використання іншими особами будь-якої інформації, яку Користувач надає їм. Користувач повинен дотримуватися обережності у виборі особистої інформації, яку передає третім особам.

6.3. Володілець персональних даних не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач отримує від інших користувачів. Користувач використанням Інтернет-ресурсу звільняє володільця персональних даних від будь-якої відповідальності у зв’язку з вмістом будь-якої особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач може отримати, користуючись Інтернет-ресурсом.

6.4. Володілець персональних даних не може гарантувати і не несе ніякої відповідальності за перевірку, точність особистої інформації або іншої інформації, наданої третіми особами. Використанням Інтернет-ресурсу Користувач звільняє володільця персональних даних від будь-якої відповідальності у зв’язку з використанням подібної особистої інформації чи іншої інформації про інших.

6.5. За надання персональних даних іншої особи відповідальність несе Користувач, який надав дані.

 

  1. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

7.1. Володілець персональних даних зберігає за собою право змінювати дану Політику конфіденційності в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на відповідному вебсайті в розділі «Політика конфіденційності», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Подальше використання Інтернет-ресурсу та/або Сервісу після внесення будь-яких поправок до Політики конфіденційності означає прийняття даних змін.

7.4. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на вебсайті у формі зворотного зв’язку «Поставити питання» або надсилати на адресу електронної пошти вказаної в розділі «Контакти».

7.5. До відносин між Користувачем і Володільцем персональних даних, що виникають у зв’язку із застосуванням цієї Політики конфіденційності, підлягає застосуванню чинне матеріальне та процесуальне право України.