Закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного інституту в 1992 році.

З 1992 року по 1994 рік проходила інтернатуру по неврології на базі Запорізького інституту удосконалення лікарів.

З 1994 року по 1995 рік проходила інтернатуру з променевої діагностики на базі Запорізького інституту удосконалення лікарів.

З 1995 року по 2015 рік працювала в кабінеті МРТ відділення радіонуклідної діагностики, променевої діагностики та променевої терапії Запорізької обласної клінічної лікарні.

У 1995 році була зарахована до магістратури на кафедру променевої діагностики ЗІУЛ.

У 1996 році закінчила магістратуру, наукова робота «Можливості МРТ в діагностиці захворювань хребта і спинного мозку», захистила звання магістр променевої діагностики.

У 2000 році після проходження тематичного та передатестаційного циклів на базі ЗІУЛ присвоєна друга атестаційна категорія.

У 2004 році пройшла передатестаційний цикл з рентгенології на кафедрі променевої діагностики Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

У 2005 році прослухала тематичний цикл на базі Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

У 2005 році привласнена перша атестаційна категорія.

З 2006 року працює лікарем-рентгенологом медичного центру «Юнімед».

У 2007 році прослухала тематичний цикл «МРТ-діагностика при патології різних органів і систем» на кафедрі променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти.

У 2008 році після проходження відповідного циклу на базі Запорізької медичної академії післядипломної освіти отримала сертифікат лікаря спеціаліста за спеціальністю «Рентгенологія».

У 2008 році пройшла передатестаційний цикл з рентгенології на кафедрі променевої діагностики Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

У 2009 році присвоєно найвища атестаційна категорія за спеціальністю «Рентгенологія».

У 2013 році прослухала тематичний цикл «КТ-діагностика захворювань різних органів і систем» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

У березні 2015 року брала участь в Європейському конгресі радіологів, Австрія, м. Відень.

У березні 2018 року брала участь у конгресі Асоціації радіологів України «Радіологія в Україні-2018», Україна, м. Київ.

У січні 2019 року брала участь у «VII Школі МРТ Фармак 2019», Україна, м. Київ.

Володіє методиками рентгенологічного обстеження хворих, КТ-діагностики, але на цей час займається переважно магнітно-резонансною томографією, будучи лікарем кабінету МРТ медичного центру «Юнімед».

Регулярно брала участь в українських і міжнародних конференціях з променевої діагностики. Бере участь в роботі шкіл МРТ. Має друковані наукові роботи (статті в наукових журналах).

З 2016 року є членом Європейського товариства радіологів.